DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Tijdens een internationale actieweek tegen rondtrekkende bendes die vermogensdelicten als diefstal en inbraak plegen (mobiel banditisme), heeft de politie in Nederland 32 verdachten aangehouden en 27 auto’s in beslag genomen.

Deze actie, TRIVIUM genaamd, is vorige week door de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid internationaal georganiseerd en naast Europol namen er verder 17 Europese landen aan deel. De meeste landen hebben naast de real-time informatie uitwisseling zelf ook acties uitgevoerd in de strijdt tegen mobiel banditisme.

TRIVIUM XIV
Afgelopen week hebben meerdere handhavingsorganisaties over heel Europa samengewerkt om een vuist te maken tegen mobiel banditisme. In totaal hebben honderden personen zich bezig gehouden met allerlei verschillende interventies, die onder andere gericht waren op, of hebben geleid tot, observaties, inbeslagnemingen, informatie-uitwisselingen, achtervolgingen en aanhoudingen. Op internationaal gebied waren er 17 verschillende landen betrokken bij Trivium, in samenwerking met en gefaciliteerd door Europol, en zijn er in totaal meer dan 430 verschillende informatieverzoeken uitgewisseld.

Tijdens deze veertiende editie van Trivium werd door OSINT (Open Source Intelligence) actief gezocht in de open bronnen naar veroordeelde mobiele bandieten die hun straf nog moeten uitzitten, maar mogelijk in het buitenland verblijven. De vermoedelijke verblijfadressen van meerdere subjecten zijn door hen achterhaald, onder andere in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De desbetreffende landen zijn gevraagd om te bevestigen of deze veroordeelden daadwerkelijk op die adressen verblijven, in de hoop dat zij uiteindelijk uitgeleverd kunnen gaan worden aan Nederland of hun straf daar kunnen gaan uitzetten.

Aanhoudingen en inbeslagnames
Tijdens Trivium XIV zijn in Nederland tenminste 32 personen aangehouden en 27 voertuigen inbeslaggenomen, in relatie tot verschillende zaken, waaronder feiten gerelateerd aan mobiel banditisme. In totaal zijn er in heel Europa 228 verdachten aangehouden en zijn er 88 voertuigen inbeslaggenomen.

Korridorfahndung
Zoals gebruikelijk tijdens Trivium wordt de tweede actiedag ingericht voor de Korridorfahndung. Doelen van deze internationale controleactie zijn de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit en het vergroten van de verkeersveiligheid langs de Nederland/Duitse grens. Samen met de regionale grenseenheden Limburg, Oost-Nederland en Noord-Nederland, maar ook met de Koninklijke Marechaussee en douane, wordt al het inkomende en uitgaande wegverkeer gecontroleerd. Aan Duitse kant werkten de Bundespolizei, de Zoll (douane) en de politiekorpsen van de bondslanden Nordrhein-Westfalen, Sachen, Sachsen-Anhalt en Niedersachsen, alsmede het kenniscentrum voor vaartuigcriminaliteit in Konstanz mee aan deze actie. De opbrengsten van deze gezamenlijke actiedag zijn 11 aanhoudingen voor onder andere vervoer van verdovende middelen, tonen van valse identiteitsdocumenten, diefstal van een auto en illegaal verblijf. Daarnaast zijn er diverse zaken in beslag genomen, waaronder auto’s, wapens, verdovende middelen en valse identiteitsdocumenten.

Mobiel banditisme
De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor (inter)nationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak. De politie probeert onder andere deze mobiele bendes in kaart te brengen en aan te pakken.

EMPACT
Onder de vlag van EMPACT-OPC (Organized Property Crime) wordt op internationaal niveau mobiel banditisme aangepakt en informatie uitgewisseld en worden internationale opsporingsonderzoeken uitgevoerd. EMPACT zijn samenwerkingsverbanden binnen de EU waarbij de EU Lidstaten structureel samenwerken bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. EMPACT is een afkorting voor: European Multidisciplinary Platform Against Crime Threats. De EMPACT projecten worden ondersteund door Europol en Eurojust.