HOUTEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft acht jaar celstraf en verplichte behandeling geëist tegen een 29-jarige man uit Houten. Hij wordt er van verdacht een groot aantal jonge meisjes via internet te hebben benaderd en vervolgens diverse strafbare feiten te hebben gepleegd. Onder andere door de slachtoffers er toe aan te zetten naaktfoto’s te sturen en seksuele handelingen voor de webcam te verrichten, waar hij opnames van maakte. Ook wordt hij ervan verdacht één meisje fysiek te hebben misbruikt.

De verdachte kwam in beeld nadat op een tablet dat toebehoorde aan een minderjarig meisje verontrustende berichten werden aangetroffen die uitgewisseld waren tussen het meisje en de verdachte. Uit het daarop ingestelde politieonderzoek bleek dat de verdachte jarenlang online contact had met een groot aantal meisjes. De inhoud van de berichten leidde tot de verdenking van een reeks strafbare feiten met een aanzienlijk aantal slachtoffers.

Fysiek seksueel misbruik

De officier van justitie acht bewezen dat in één geval het online contact heeft geleid tot fysiek seksueel contact met een meisje, waarvan verdachte wist dat ze pas twaalf jaar oud was. Uit digitale gegevens en ook uit verklaringen van de verdachte, blijkt dat ze afspraken bij het betreffende meisje thuis en dat de twee daar seks hebben gehad. Dit is ten laste gelegd als ontucht met een minderjarige.

Bezit, vervaardigen en verspreiden van kinderporno

Op de gegevensdragers van de verdachte heeft de politie duizenden kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen. Deels betrof dit bestaand materiaal, maar deels bleken het ook schermopnames waarvan verdachte heeft toegegeven ze heimelijk te hebben gemaakt. Het betreft hier seksueel getinte afbeeldingen en video’s van jonge meisjes die de verdachte via internet benaderde en die hij zover kreeg om zich bloot voor de webcam te vertonen. Soms deed hij dat door hen met mooie woorden te verleiden, soms door hen op agressieve toon te intimideren. Weer een ander keer dwong hij hen door te dreigen met het openbaar maken van eerder verkregen beelden. Hij wordt ervan verdacht kinderpornografisch materiaal te hebben vervaardigd waarop in totaal 49 verschillende meisjes zijn waar te nemen. Een deel van het materiaal heeft hij ook gedeeld met anderen.

Behalve het kinderpornografische materiaal is ook een reeks afbeeldingen en video’s met dierenporno aangetroffen. Dit betrof bestaand materiaal. Ook hier is de man voor vervolgd.

Online ontucht en grooming

Ten aanzien van zes meisjes heeft de verdachte zeer expliciete instructies gegeven voor het aannemen van poses of het uitvoeren van seksuele handelingen voor de webcam. Daarmee heeft hij zich in de visie van het OM ook schuldig gemaakt aan online ontucht.

Daarnaast heeft de verdachte zich volgens de officier van justitie ten aanzien van drie meisjes schuldig gemaakt aan grooming; het digitaal benaderen van minderjarigen met als doel een afspraak te maken om seksueel misbruik te plegen. Dat de verdachte de intentie had om met deze slachtoffers af te spreken om seks te hebben, blijkt uit de communicatie tussen hem en de slachtoffers. Daarin ging het onder meer over concrete data en tijdstippen, locaties en het kopen van een treinkaartje. Ook werden er expliciete uitspraken gedaan over het doel van de ontmoeting.

Lange gevangenisstraf

De man uit Houten wordt ervan verdacht met zijn handelen in totaal bijna 60 slachtoffers te hebben gemaakt, allemaal meisjes overwegend in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De strafbare feiten vonden plaats in de periode tussen 2015 en 2023. Veel van de slachtoffers zijn ernstig beschadigd door wat ze hebben mee gemaakt. Dit wordt de verdachte zwaar aangerekend. Hij heeft zijn slachtoffers gebruikt voor zijn eigen genot en heeft daarbij niet geaarzeld om op manipulatieve en soms agressieve wijze te werk te gaan. En dat niet bij een of twee meisjes, maar bij tientallen. Dit alles rechtvaardigt in de visie van het OM een lange celstraf van acht jaar. Ook is de rechtbank verzocht de verdachte een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) op te leggen. Hiermee kan een langdurig kader worden geboden voor behandeling van de verdachte nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.

Namens zeven slachtoffers is de rechtbank verzocht om de verdachte te verplichten hen een schadevergoeding te betalen van tussen de 2500 en 7500 euro.