UTRECHT - Een auto-eigenaar parkeert op 29 december zijn auto aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht. Op oudjaarsnacht komt hij tot de ontdekking dat zijn auto is afgebrand. Tijdens het incident, haasten agenten zich naar de locatie, maar worden belaagd door zwaar illegaal vuurwerk. Wie weet er meer?


Zondagnacht 31 december wordt hij gebeld door zijn zoon die vertelt dat er hier en daar autobranden zijn, ook daar waar vaders mogelijk zijn auto heeft geparkeerd. Als de man dan gaat kijken, ziet hij enkel nog glasscherven liggen, maar zijn auto is weg. Direct belt hij de politie en wordt hem verteld dat zijn auto in brand is gevlogen is weggesleept.

Agenten worden uitgescholden en bekogeld met zwaar vuurwerk
Als agenten zich zaterdagavond toesnellen naar de autobrand en ter plekke zijn, worden zij meteen uitgescholden. Helaas blijft het hier niet bij en moeten agenten hun inzet bekopen met vuurwerkpijlen die doelgericht op hen worden afgevuurd. Wij komen graag te weten wie hiervoor verantwoordelijk is/zijn.

Tippen kan anoniem
Weet jij wie verantwoordelijk is voor de brandstichting of voor het belagen van agenten door doelgericht en doelbewust vuurwerk tegen hen af te steken? Bel dan (gratis) anoniem via 0800-7000. Of bel 0900-8844 en vermeld volgend procesnummer: 2023398954. Tippen kan ook door onderstaand tipformulier te gebruiken.