UTRECHT - De burgemeester van Utrecht hoeft niet handhavend op te treden tegen de Stichting alFitrah en de imam van de alFitrah moskee. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. De stichting Femmes For Freedom wil dat de moskee gesloten wordt, de imam een gebiedsverbod krijgt én dat de activiteiten van de Stichting alFitrah worden beëindigd. Zo zou ook hun website uit de lucht gehaald moeten worden.

Handhavingsverzoek
Femmes For Freedom vroeg de burgemeester van Utrecht om handhavend op te treden tegen de Stichting alFitrah en de imam. Aanleiding voor het handhavingsverzoek is het gedachtegoed dat de Stichting verspreidt dat geweld en onderdrukking richting vrouwen en ongelovigen aanmoedigt. Concreet gaat het over lesmateriaal dat de Stichting gebruikt voor onderwijs over de islam en waarin vrouwenbesnijdenis wordt gestimuleerd. De burgemeester zegt dat zij niet handhavend kan optreden omdat zij die bevoegdheid volgens de Gemeentewet niet heeft. Volgens Femmes For Freedom kan de burgemeester dat wel en daarom vroegen zij de rechtbank om de burgemeester alsnog te verplichten om te handhaven.

Moskee is al ontruimd
Allereerst keek de rechtbank naar het verzoek om handhaving dat betrekking heeft op de sluiting van de moskee. Op 31 augustus vorig jaar oordeelde de rechtbank Midden-Nederland in een andere procedure al dat de stichting alFitrah het pand waarin de moskee gevestigd was moest ontruimen. Na die periode vond er nog één dienst plaats, maar daarna zijn er geen nieuwe activiteiten waargenomen of aangekondigd. Het doel dat Femmes For Freedom voor ogen staat, namelijk sluiting van de moskee, kan niet meer bereikt worden. Dat geldt dus automatisch ook voor een gebiedsverbod voor de imam rondom die moskee. Het verzoek van Femmes voor Freedom slaagt om die reden niet.

Wel zorgen, maar geen ruimte om handhavend op te treden
Vervolgens heeft de rechtbank gekeken naar het verzoek om handhaving voor wat betreft het beëindigen van de activiteiten van de Stichting alFitrah en het uit de lucht halen van de website. De burgemeester kan alleen actie ondernemen als de openbare orde ter plaatse in het geding is. Met het begrip ‘openbare orde’ wordt in het kader van deze bevoegdheden van de burgemeester gedoeld op het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven ter plaatse. Daarvan is in dit geval geen sprake. Daarom oordeelt de rechtbank dat de burgemeester terecht niet is overgegaan tot handhaving. De rechtbank merkt wel op dat uit het dossier blijkt dat Femmes For Freedom én de burgemeester zich zorgen maken over de activiteiten van de Stichting alFitrah in het licht van de rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes. Maar enkel op basis van die zorgen, kan en mag de burgemeester op grond van de Gemeentewet niet handhavend optreden.