BUNSCHOTEN - Een 35-jarige man uit Bunschoten die ontucht pleegde met 7 kinderen, waaronder zijn eigen dochter, en kinderporno van 4 van deze kinderen maakte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Ook legt de rechtbank Midden-Nederland de man een tbs-maatregel met voorwaarden op. Het misbruik vond plaats bij de man thuis en bij de kerk waar hij als oppas werkte.


Zeer jonge slachtoffers

  • Eind 2020 meldde één van de 7 kinderen bij haar ouders dat zij misbruikt is door de man. Daarop startte de politie een onderzoek en is de Bunschoter aangehouden. Uit dat politieonderzoek bleek dat er meer jonge kinderen door de man misbruikt zijn, in totaal 7. De slachtoffers zijn allemaal tussen de anderhalf en 5 jaar oud. Het gaat om zijn eigen dochter, haar vriendinnen en kinderen op wie de man paste in de crèche van de kerk. In speciale kinderverhoren vertelden de slachtoffers aan de rechercheurs hoe het misbruik plaatsvond. Zo ‘speelde’ hij bijvoorbeeld doktertje met een aantal kinderen. Ook maakte hij van 4 kinderen foto’s en video’s die als kinderpornografisch bestempeld kunnen worden. De man dacht deze opnames verwijderd te hebben, maar de politie kon deze beelden toch nog weer terughalen op de harde schijf.

Bewijs

Meerdere kinderen beschrijven onafhankelijk van elkaar de werkwijze van de man die telkens sterk overeenkomt. Daarnaast maakte hij zelf ook opnames van een deel van de misbruikte kinderen. Zelf bekende de Bunschoter slechts een deel van de feiten en pas nadat hij met het dossier was geconfronteerd. De rechtbank noemt de houding van de Bunschoter tijdens het proces berekenend.

Alleen oog voor eigen bevrediging

De man maakte zich in een periode van ruim 4 jaar schuldig aan het misbruiken van de aan zijn zorg toevertrouwde kinderen. Wanneer de slachtoffers aangaven dat ze pijn hadden ging hij toch nog even door. Het misbruik stopte pas toen één van de vaders bij verdachte verhaal is komen halen. Het is algemeen bekend dat (jonge) slachtoffers van misbruik jarenlang, zo niet hun hele leven, gevolgen ondervinden van het misbruik. Uit het dossier en uit de verschillende slachtofferverklaringen wordt duidelijk hoe ernstig de psychische gevolgen zijn voor de kinderen en hun ouders. De Bunschoter heeft bij dit alles kennelijk niet stilgestaan en heeft alleen zijn eigen bevrediging vooropgesteld. De rechtbank weegt ook mee dat een deel van de feiten plaatsvonden in de kerk, waar de man werkzaam was bij de opvang. De ouders van de slachtoffers worden bij hun geloofsuitoefening telkens geconfronteerd met het gebouw waar het misbruik plaatsvond. De rechtbank legt, in lijn met wat deskundigen adviseren, de man een tbs-maatregel met voorwaarden op. Zonder behandeling is de maatschappij niet beschermd tegen deze man. De rechtbank oordeelt dat naast de tbs-maatregel alleen een lange gevangenisstraf op zijn plaats is, in dit geval de maximale straf van 5 jaar. Ook legt de rechtbank de man een contactverbod op met zijn dochter en de andere slachtoffers. Ook mag de man niet meer in Bunschoten komen en niet meer werken met minderjarigen. Tot slot legt de rechtbank nog de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Het is in de toekomst, na beëindiging van de tbs-maatregel, aan de officier van justitie om hier een vordering voor in te dienen bij de rechtbank, zodat dan bepaald kan worden aan welke voorwaarden de man zich moet houden.