UTRECHT - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag twee maanden gevangenisstraf geëist tegen een 43-jarige man uit Utrecht. De man wordt ervan verdacht drie keer een gemeentelijk gebiedsverbod voor het Lucasbolwerk in het centrum van Utrecht te hebben overtreden.

Op en rond het Utrechtse Lucasbolwerk wordt sinds geruime tijd grote overlast ervaren van een groep veelal verslaafde personen. De gemeente Utrecht heeft het betreffende gebied daarom als verblijfsontzeggingsgebied aangewezen, wat het mogelijk maakt om gemeentelijke gebiedsverboden op te leggen aan overlastgevers. De 43-jarige man die vandaag terecht stond had een dergelijke gebiedsverbod opgelegd gekregen omdat hij er tegen de geldende regels in alcohol gebruikte. In juli werd de man drie keer aangehouden omdat hij zich ondanks het gebiedsverbod toch in de omgeving van het Lucasbolwerk begaf. De man is eerder al veroordeeld voor vergelijkbare feiten.

In de bestuurlijke driehoek (gemeente, politie, Openbaar Ministerie) is de problematiek rondom het Lucasbolwerk de afgelopen periode regelmatig besproken. Vanuit de gemeente wordt fors ingezet op zorg en hulpverlening. Tegelijkertijd acteren politie en Openbaar Ministerie als de wet overtreden wordt. De ervaren overlast in het gebied is namelijk ernstig en heeft grote invloed op de omwonenden, de daar gevestigde ondernemers en goedwillende bezoekers.

Vrijheidsbeperkende maatregel: direct vast na eventuele nieuwe overtreding

Naast de celstraf heeft de officier van justitie ook geëist dat rechtbank de verdachte een vrijheidsbeperkende maatregel oplegt die bepaalt dat hij zich niet meer op en rond het Lucasbolwerk mag bevinden. Bij eventuele overtreding hiervan kan het Openbaar Ministerie direct drie dagen vervangende hechtenis vorderen. Bij toewijzing ervan zal de overtreder dan na zijn aanhouding ook meteen vast blijven zitten.

Uitspraak politierechter

De politierechter heeft meteen uitspraak gedaan en heeft een celstraf van zes weken opgelegd. Ook is zoals geëist de vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd voor de duur van zes maanden.