DRIEBERGEN - Een van de grootste vuurwerkvangsten van 2019, daar ging het vandaag om in de rechtbank te Rotterdam. Begin oktober van dat jaar werd bijna 5500 kg professioneel vuurwerk aangetroffen in een loods in Driebergen. Een enorme hoeveelheid zwaar en illegaal vuurwerk bestemd voor Nederlandse particulieren en twee verdachten.


De politie kwam het vuurwerk op het spoor via een tussenhandelaar die op internet grote hoeveelheden zwaar illegaal vuurwerk te koop aanbood. Hij bleek zijn vuurwerk onder meer af te nemen van een handelaar in de omgeving van Utrecht.

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de twee verdachten betrokkenheid bij de opslag en de handel in illegaal vuurwerk. Een van de twee wordt ook het voorhanden hebben van een ploertendoder verweten.

Crimineel samenwerkingsverband
Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat verdachten zich langere tijd op grote schaal bezig hebben gehouden met de handel in illegaal vuurwerk. Zij maakten volgens de officier onderdeel uit van een crimineel samenwerkingsverband waarin zij de rol van bezorgers hadden. Een van de twee ontfermde zich tevens over de opslagloods in Driebergen. De leverancier binnen dit criminele samenwerkingsverband werd al eerder dit jaar veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 15 maanden voorwaardelijk.

Ernst van de feiten
Beide verdachten zijn er volgens de officier verantwoordelijk voor dat grote hoeveelheden gevaarlijk vuurwerk bij particulieren terecht is gekomen. Zij zijn verantwoordelijk voor de opslag van een zeer grote hoeveelheid van dit vuurwerk in een loods vlakbij een woning. Het gaat om zeer gevaarlijk, massa explosief vuurwerk dat zowel in de opslag als in het ondeskundig gebruik tot enorme schade en ernstig letsel kan leiden. Verdachten hebben zich volgens de officier geen enkel moment om die gevaren bekommerd.

Strafeis
De officier geeft aan dat forse gevangenisstraffen voor dit soort ernstige feiten passend zijn. Ze geeft aan geen reden te zien hier in deze zaak van af te wijken. Ook hier is een forse gevangenisstraf volgens haar de enige passende sanctie. De handel in vuurwerk is uitermate lucratief en verdachten hebben zich hier langere tijd mee bezig gehouden. Een stok achter de deur om te voorkomen dat zij in de toekomst weer in de verleiding zullen komen, acht zij noodzakelijk. Een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar voor beide verdachten vindt zij hier dan ook op zijn plaats.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.