HOUTEN - Bij een strafrechtelijke doorzoeking van een vermoedelijke growshop aan de Pakketboot op bedrijventerrein De Meerpaal in Houten hebben politie en Openbaar Ministerie vandaag beslag gelegd op een groot aantal materialen bestemd voor illegale hennepteelt, op de administratie van het bedrijf en diverse gegevensdragers. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Naar aanleiding van bij de politie binnengekomen informatie ontstond de verdenking dat het bedrijf aan de Pakketboot professionele en grootschalige illegale hennepteelt mogelijk maakt. Dit is strafbaar gesteld in artikel 11a van de Opiumwet. Daarin staat dat als iemand weet of moest vermoeden dat de stoffen of voorwerpen die hij aanbiedt, bezit of levert, bestemd zijn voor de professionele en/of grootschalige hennepteelt, dit verboden is. Bovendien brengt de illegale teelt en handel in drugs allerlei uitwassen met zich mee, zoals geweld, brandgevaar en het dumpen van hennepafval in natuurgebieden.

In vervolg op de strafrechtelijke doorzoeking door politie en OM heeft de gemeente Houten de twee loodsen die bij het bedrijf in gebruik zijn, gecontroleerd op activiteiten op basis waarvan op grond van artikel 13b van de Opiumwet door de burgemeester kan worden opgetreden. Op basis van de gedane waarnemingen bereidt de gemeente bestuursrechtelijke maatregelen voor om het gebouw voor een bepaalde periode te sluiten.

De gemeente heeft vandaag ook andere bedrijfsgebouwen in de omgeving onderzocht. Dat gebeurde naar aanleiding van signalen over mogelijke activiteiten in strijd met het bestemmingsplan en om de activiteiten in de panden beter in beeld te krijgen. In een van de panden werden goederen aangetroffen die gebruikt zijn voor de productie van drugs. In een ander pand is vermoedelijk sprake van illegale bewoning. Naar beide bevindingen volgt nader onderzoek, waarna afhankelijk van de uitkomst maatregelen kunnen worden opgelegd.

Grootschalige en professionele hennepteelt gaat gepaard met ondermijnende criminaliteit. Criminelen gebruiken voorzieningen en instanties om hun illegale praktijken mogelijk te maken. Om de enorme winsten wit te wassen wordt gebruik gemaakt van legale bedrijven. Zo ondergraven zij onze rechtsstaat. De overheid pakt ondermijning gezamenlijk aan zodat we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maken we wijken en buurten weer veiliger.