UTRECHT - Twee mannen uit Utrecht en een uit Amsterdam stonden vandaag in Utrecht voor de rechter op verdenking van zogenaamde pgb-fraude. Zij zouden als cliënt van een malafide thuiszorgorganisatie jarenlang betrokken zijn geweest bij fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb); gemeenschapsgeld waarmee mensen die zorg nodig hebben deze in kunnen kopen. Tegen hen zijn deels voorwaardelijke gevangenisstraffen tot twaalf weken, werkstraffen tot 90 uur en deels voorwaardelijke boetes tot 1000 euro geëist. De hoofdrolspelers in deze zaak, drie Utrechtse broers die samen de thuiszorgorganisatie runden, werden vorig jaar al veroordeeld tot celstraffen tot drieënhalf tot vier jaar en een boete van 295 duizend euro. Nog achttien andere cliënten zullen worden vervolgd.


De thuiszorgorganisatie van de broers had verschillende cliënten die gebruik maakten van zorg. De thuiszorgorganisatie verstuurde valse facturen en declareerde veel meer geld dan waar daadwerkelijk zorg voor was geleverd. De cliënten betaalden de facturen met hun persoonsgebonden budget dat ze van de overheid toegewezen hadden gekregen. De gedagvaarde cliënten waren zich er in de visie van het Openbaar Ministerie van bewust dat er gefraudeerd werd; ze maakten afspraken over de handelswijze met de thuiszorgorganisatie en kregen een substantieel deel van het illegaal verdiende geld contant uitgekeerd.

Bij de beslissing om tot vervolging van de cliënten over te gaan en bij het bepalen van de strafeis is gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. Veel van de verdachten zijn daadwerkelijk kwetsbare personen die een bepaalde mate van zorg nodig hadden. Het uitvoeren van taakstraffen is voor sommigen fysiek ook niet mogelijk. Ook beschikken de verdachten veelal over een beperkt inkomen. Toch is er bewust voor gekozen om naast de hoofverdachten ook deze cliënten te vervolgen. Het moet duidelijk zijn dat misbruik van gemeenschapsgeld niet getolereerd wordt. Pgb-fraudeurs stelen immers geld dat beschikbaar is gesteld om een kwetsbare groep in een belangrijke zorgbehoefte te voorzien. Zowel grote als kleine vissen zullen hiervoor ter verantwoording worden geroepen. Of zoals de officier van justitie het ter zitting verwoordde: “Als je denkt een slaatje te kunnen slaan uit een mooi en integer PGB-stelsel, think again”.

Gebruikelijk is dat fraudeurs zoals die vandaag terecht stonden via civiele procedures worden verplicht het onrechtmatig verkregen geld terug te betalen.

De rechtbank doet op 13 januari uitspraak.

Tegen de genoemde veroordeling in de zaak tegen de drie hoofdverdachten is door de verdediging hoger beroep ingesteld.