LOOSDRECHT - De militaire kamer veroordeelt een 24-jarige man tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een taakstraf van 180 uur voor poging doodslag op meerdere personen. De man voer met zijn boot op de Loosdrechtse Plassen op meerdere boten in.

De man voer op 5 september 2021 op de Loosdrechtse Plassen met zijn boot hard in op meerdere boten met opvarenden die ook op de Loosdrechtse plassen aan het varen waren. Hij naderde met hoge snelheid - in ieder geval zonder snelheid te minderen - een boot waarop 2 mannen zaten en een boot waarop een familie zat. Nadat de militair voor de eerste keer langs de boot van de mannen voer, draaide hij om en voer nogmaals hard in de richting van de 2 mannen. Daarbij voer de militair zelfs over de boot van de mannen heen. Hetzelfde geldt voor de boot van de familie. De man draaide - na de eerste keer dat hij langs de boot van de familie voer - om en voer nogmaals terwijl hij gas gaf in de richting van de familie. Daarbij raakte hij de voorzijde van de boot. De militair kon daarbij niet zoveel snelheid maken omdat de afstand tussen de boten daarvoor te klein was.

Poging doodslag

Volgens de militaire kamer zijn mensen in een boot op het water bijzonder kwetsbaar. Door een aan- of overvaring door een andere boot ontstaat niet alleen de directe kant op dodelijk letsel, maar ook de kans dat een boot zinkt of de opvarenden (al dan niet gewond of bewusteloos) te water raken en overlijden. De militaire kamer oordeelt dat de man door zijn gedrag – het met zijn boot met hoge snelheid, en in ieder geval zonder snelheid te minderen, op andere boten invaren en daarbij zelfs een boot heeft overvaren – willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaardt dat hij 1 of meer personen zou aanvaren die daardoor zouden komen te overlijden. Dat de man bij de politie verklaarde dat hij in zijn hoofd bezig was met zelfmoord doet daar volgens de militaire kamer niet aan af. Juist door met die intentie op anderen in te varen aanvaardde hij de kans dat de inzittenden van de andere boten hierdoor ook zouden overlijden. Daarmee de militaire kamer van mening dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan poging doodslag.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit de rapporten constateerden de deskundigen een ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis bij man. Daarnaast is sprake van een lichte stoornis in alcoholgebruik. De deskundigen adviseren de man sterk verminderd toerekenbaar te beschouwen. De militaire kamer neemt deze conclusie van de deskundigen over.

Straf

Er is inmiddels veel veranderd in zijn leven, hij is sindsdien niet meer in aanraking gekomen met politie en justitie en er is sprake van stabiliteit in het leven van de inmiddels ex-militair. De militaire kamer vindt het niet wenselijk dat de man een onvoorwaardelijke gevangenisstraf moet uitzitten. Deze zou de stabiliteit die momenteel in het leven van de man aanwezig is doorkruisen. De militaire kamer legt daarom een voorwaardelijke celstraf op van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar. Daarbij moet de man een taakstraf uitvoeren van 180 uur.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen.