SOEST - Wie met de auto of motor te hard rijdt op de Vredehofstraat in Soest, krijgt binnenkort een boete. Vanaf 16 juni gaat de flitspaal aan ter hoogte van de Colenso. De gemeente Soest, de politie en het OM verwachten dat bestuurders hun rijgedrag hierdoor aanpassen en dat de verkeersveiligheid op de Vredehofstraat verbetert.


De flitspaal staat ter hoogte van Colenso en handhaaft op de maximum snelheid van 50 km/u. Het Openbaar Ministerie besloot de flitspaal op verzoek van de gemeente Soest en de politie te plaatsen. Op de Vredehofstraat wordt vaak te hard gereden en er gebeuren regelmatig ongevallen.

De Vredehofstraat is een gebiedsontsluitingsweg en vormt de noordelijke entree van de kern Soest. De Vredehofstraat maakt deel uit van de hoofdwegenstructuur en de primaire fietsstructuur van de gemeente. Een drukke weg, met veel zijstraten en in- en uitritten. In de omgeving van de Vredehofstraat zijn twee middelbare scholen, waardoor er veel scholieren fietsen en oversteken. Te hard rijden op de Vredehofstraat vormt dan ook een groot risico.

Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het controleren op de snelheidslimiet op één van de belangrijkste toegangswegen van Soest, heeft ook een positief effect op de bebouwde kom van Soest. De flitspaal is al een tijd geleden geplaatst. In de afgelopen periode is de flitspaal getest. Vanaf 16 juni krijgen alle overtreders een boete.

Flitspalen staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.