UTRECHT - Het Openbaar Ministerie mag een gekraakt pand op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht ontruimen. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in een kort geding tussen de krakers en de Staat. De krakers wilden dat de rechtbank het OM zou verbieden om tot ontruiming over te gaan of om te wachten met het ontruimen van het pand, maar de rechtbank gaat daar niet in mee.


Lustrumfeest, daarna slopen
In november 2019 is het pand aan de Reactorweg gekraakt. De eigenaren hebben aangifte gedaan van huisvredebreuk. Na diverse briefwisselingen tussen de krakers en de eigenaren van het pand heeft het Openbaar Ministerie op 12 maart van dit jaar aangekondigd het pand uiterlijk begin mei te ontruimen. De eigenaren van het pand willen de locatie voor enkele maanden verhuren aan een Utrechtse studentenvereniging. Die vereniging wil in het najaar een lustrumfeest organiseren in het pand en de komende tijd gebruiken om het pand voor te bereiden op de festiviteiten. Als ontbindende voorwaarde in de huurovereenkomst met de studentenvereniging is opgenomen dat de krakers in mei het pand moeten hebben verlaten. Na het lustrumfeest willen de eigenaren het pand slopen, er is al een sloopvergunning, en starten met nieuwbouw.

Argumenten krakers slagen niet
Kraken en het wonen in een gekraakt pand is strafbaar. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de handhaving van het kraakverbod. Het Openbaar Ministerie kan de politie dus de opdracht geven om een gekraakt pand te ontruimen. Krakers kunnen wel de ontruiming laten toetsen door een rechter, zoals in dit geval. De voorzieningenrechter ziet geen reden waarom het gekraakte pand niet zou mogen worden ontruimd. Volgens de krakers vervult het pand onder andere een sociale functie voor de buurt. Maar dat hebben zij niet hard kunnen maken. Daarnaast zeggen zij een woonbelang te hebben: zij kunnen in Utrecht geen betaalbaar alternatief vinden. Dat woonbelang rechtvaardigt niet zonder meer dat de krakers andermans pand zonder toestemming mogen binnendringen en gebruiken. Ook vindt de voorzieningenrechter de belangen van de eigenaren van het pand zwaarder wegen. Het uitgangspunt is dat zij over hun eigendom moeten kunnen beschikken op de manier waarop zij dat willen.

De eigenaren willen het pand slopen en op die locatie een nieuw pand bouwen. Tot die tijd wordt het pand verhuurd waarvoor al een huurovereenkomst is opgesteld.