EEMNES - De rechtbank Oost-Brabant heeft donderdag een 39-jarige man uit Eemnes veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Hij gaf onder meer leiding aan een criminele organisatie die zich bezighield met de handel in cocaïne. 12 medeverdachten in dit megastrafproces krijgen celstraffen variërend van 1,5 tot 8 jaar.


De politie was al geruime tijd bezig met een onderzoek naar de hoofdverdachte toen er een doorbraak kwam na het ontcijferen van berichten van de communicatiedienst Encrochat. Het Openbaar Ministerie bracht de mannen voor de rechter voor onder andere deelname aan een criminele organisatie, drugsdelicten en verboden wapenbezit. De strafzaken werden in mei en juni jl. tijdens diverse zittingsdagen inhoudelijk behandeld. Vandaag deed de rechtbank uitspraak.

De organisatie exporteerde onder meer honderden kilo’s cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk, verborgen in vrachtauto’s tussen bijvoorbeeld bevroren vlees. Er waren ook al vergaande voorbereidingen getroffen om een schroottrailer, waarin een grote dubbele bodem was aangebracht, minimaal twee keer per week naar het Verenigd Koninkrijk te laten varen. Per keer kon daarmee zo’n 200 kilo cocaïne worden geëxporteerd. Daarnaast werden in Nederland honderden kilo’s cocaïne verhandeld en vervoerd.

Hoofdverdachte

Volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat de 39-jarige hoofdverdachte, eigenaar van een transportbedrijf, de leider was van een criminele organisatie die zich op professionele wijze bezighield met drugshandel. Hij was op dagelijkse basis zeer intensief bezig met het wel en wee van de organisatie; zo organiseerde hij de cocaïnetransporten binnen Nederland en naar het buitenland, zorgde hij voor de uitvoering daarvan door andere leden van de organisatie, onderhield hij contacten met drugsleveranciers en was hij voortdurend bezig met het bekijken van mogelijkheden om zijn handel uit te breiden en te optimaliseren.

De hoofdverdachte hield de mensen die voor hem werkten stevig onder de duim. Hij gebruikte niet alleen zelf geweld, maar zette anderen ook aan geweld te gebruiken. Een medeverdachte moest onder dwang (na een fikse bedreiging) zelfs zijn tatoeage van het woord ‘omerta’ (deels) laten verwijderen, nadat hij door de hoofdverdachte uit de organisatie was gezet. Naast dit alles beschikte de hoofdverdachte over schietklare wapens, zowel op kantoor als thuis, en had een groot en professioneel vuurwapenarsenaal tot zijn beschikking.

Intussen was de verdachte extreem alert op het uit beeld blijven bij de politie. Uit de cryptocommunicatie blijkt dat hij hoe dan ook voornemens was door te gaan met de handel in cocaïne. Voor het geval hij gedetineerd zou raken, werd al een ander (een van de medeverdachten) naar voren geschoven om de zaak te runnen als de hoofdverdachte daar (tijdelijk) niet toe in staat zou zijn. Hij heeft in alle opzichten laten zien dat hij zich nergens iets van aantrekt en ten koste van alles wil doorgaan met de grootschalige handel in cocaïne. De rechtbank legt hem daarom – zoals het Openbaar Ministerie al eiste – een langdurige celstraf op van 12 jaar.

Zoontje reed in vrachtwagens

Vandaag deed de rechtbank ook uitspraak in een andere strafzaak tegen deze verdachte. Hij liet regelmatig zijn zoon van destijds (bijna) 7 jaar zelfstandig auto’s en vrachtwagens besturen, ook op de snelweg. Ondanks dat het jongetje hiertoe fysiek nauwelijks in staat was, gaf hij hem als een soort speelgoed een potentieel moordwapen in handen. Hij bracht daarmee de veiligheid van zijn zoon en andere weggebruikers in gevaar. De rechtbank veroordeelt de verdachte hiervoor tot een celstraf van 4 weken en een rijontzegging van 3 jaar. Ook krijgt hij zijn inbeslaggenomen vrachtwagen niet terug.

Rechterhand

De rechterhand van de hoofdverdachte kreeg de geëiste celstraf van 8 jaar opgelegd. Hij was de gehele periode actief betrokken bij alle onderdelen van de organisatie en was op de hoogte van dreigingen en kon in dat kader ook over alle wapens die door de leider waren geregeld beschikken. Tekenend voor hun vertrouwenspositie is dat deze verdachte werd ingeschakeld door de leider om in het diepste geheim het gestolen schilderij De Lentetuin van Van Gogh in Sloten op te halen als middel om vrijspraak te kunnen afdwingen.

Andere verdachten

10 andere verdachten in deze zaak werden eveneens veroordeeld voor deelneming aan de organisatie. Een aantal van hen was bovendien betrokken bij twee transporten van cocaïne vanuit Goes naar Nijkerk (159 kilo) en naar IJmuiden (80 kilo). Ze krijgen celstraffen van 1,5 tot 7 jaar. De rechtbank sprak één van de verdachten vrij.

Ontwrichtende invloed op de samenleving

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat de georganiseerde en grootschalige handel in verdovende middelen een bijzonder ontwrichtende invloed heeft op de samenleving. Er gaat veel geld in om, waardoor de financiële belangen van daders vaak groot zijn. Om die belangen te beschermen wordt (extreem) geweld niet geschuwd. Van de georganiseerde drugshandel gaat in toenemende mate een ondermijnend en corrumperend effect uit. Deze vormen van corruptie tasten het onderlinge vertrouwen binnen de samenleving in hoge mate aan en ondermijnen daarmee onze democratische rechtsstaat. Verder geldt dat een aanzienlijk deel van vermogensdelicten zoals winkeldiefstallen en woninginbraken terug is te leiden tot de behoefte aan drugs bij arme gebruikers. Het is volgens de rechtbank dan ook passend dat de verdachten in deze strafzaak lange, onvoorwaardelijke celstraffen opgelegd krijgen.