UTRECHT - De 20-jarige man, die verdacht wordt van stalking en bedreiging van deelnemers aan de Utrechtse klimaatmars op 14 maart dit jaar, moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging, aldus de officier van justitie. Ten tijde van de feiten leed hij zozeer aan een psychose dat de feiten hem niet kunnen worden aangerekend. De man is inmiddels behandeld.

De dag voordat de klimaatmars zou worden gehouden voor het Utrechtse Beatrixtheater, kwam er een melding binnen bij de politie. De meldster gaf aan ruim een maand gestalkt te worden door de verdachte. Die dag had hij haar een bericht gestuurd dat hij de dag erop om drie uur voor het Beatrixtheater mensen die geen mondkapje zouden dragen ‘met zijn coronastick’ zou neerschieten. Uit het onderzoek dat gelijk werd gestart kwam de verdachte naar voren als een instabiele persoon met onvoorspelbaar gedrag. Aangezien het vaker voorkomt dat aanslagplegers vooraf een waarschuwing sturen, werd het bericht serieus genomen. Op de ochtend van de klimaatmars werd de man in zijn woning aangehouden.

De officier van justitie vond beide feiten, bedreiging met een terroristisch misdrijf en stalking, bewezen. De bedreiging was erop gericht mensen vrees aan te jagen. Dat de verdachte deze bedoeling niet had, doet daar niets aan af. “In deze tijden waarin we nu leven is dreigen met een aanslag angstaanjagend, zeker als dat gericht is op een demonstratie waarbij veel mensen aanwezig zijn”. Er is volgens de officier dan ook terecht alarm geslagen, opgeschaald en snel gehandeld. Ook de belaging was dermate dwingend, ernstig en frequent dat er sprake is van stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de aangeefster.

De psychiater die de verdachte heeft onderzocht, heeft gerapporteerd dat de man als volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. De officier van justitie neemt dit advies over en vroeg de verdachte te ontslaan van alle rechtsvervolging. Hij is zonder reëel motief vanuit een psychose tot zijn daden gekomen. De man is inmiddels behandeld bij Altrecht, gebruikt nog altijd medicatie en woont bij zijn ouders in Luxemburg. Daar wordt de behandeling voortgezet.