VINKEVEEN - Gisteren stonden een moeder van 60 jaar uit Vinkeveen en zoon van 33 jaar uit Vinkeveen samen voor het gerecht in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de twee verdachten van het overtreden van de Wet op het Financieel Toezicht, waardoor in totaal veertien beleggers 600.000 euro kwijt zijn geraakt. Het OM eist daarom 120 uur taakstraf tegen de zoon en 160 uur taakstraf tegen de moeder.

Oplichting van beleggers
Moeder wordt ervan verdacht dat zij als feitelijk leidinggevende van Stichting Rentecertificaten Nederland (SRN) in de periode van 1 juli 2016 tot en met 1 mei 2018 te Schiphol of in Amsterdam, rentecertificaten van SRN heeft aangeboden aan veertien beleggers zonder bij die aanbieding een prospectus beschikbaar te stellen, terwijl dit wel had gemoeten. Haar zoon wordt verweten dat hij aan dit feit medeplichtig is geweest door voorafgaand aan de oprichting van SRN, in de periode van 9 juli 2015 tot en met 28 april 2016 meermalen mailcontact te hebben met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en/of De Nederlandse Bank (DNB) over de prospectusplicht.

Aangifte door curator
Aanleiding van het onderzoek is de aangifte van 18 april 2019 tegen de verdachten door curator van SRN. De AFM berichtte de Nationale Politie op 12 maart 2019 dat SRN in strijd heeft gehandeld met de Wet op het financieel toezicht (Wft), omdat zij bij het aanbieden van effecten geen door de AFM goedgekeurde prospectus aan het publiek ter beschikking heeft gesteld.

Alle gelden verdampt
Op 23 juni 2016 is Stichting Rentecertificaten Nederland (SRN) door de vrouwelijke verdachte opgericht. Zij was/is enig bestuurder van SRN. SRN is beherend vennoot van de op 1 juli 2016 opgerichte commanditaire vennootschap Nederlandse Rentecertificaten (CVNR). De stille vennoot van CVNR is de op 23 juni 2016 opgerichte vennootschap Pulsar Capital, waarvan de zoon de enig aandeelhouder en bestuurder is. Over de periode 1 juli 2016 tot en met 1 mei 2018 hebben in totaal veertien particulieren een bedrag van in totaal €660.000 ingelegd en overgemaakt op de rekening van de CVNR. Verdachten hebben de ingelegde gelden belegd bij het online beleggingsplatform “Interactive Brokers”. In plaats van de ingelegde gelden in obligaties te beleggen zijn de inleggelden in risicovolle kortdurende opties belegd. In augustus 2018 bleken alle gelden te zijn verdampt en kunnen de inleggers fluiten naar hun centen. SRN heeft zich door middel van een brochure en het plaatsen van advertenties in tijdschriften als Bridge, Blik op Portugal en de Heemstede Courant gericht op de particuliere belegger die spaargeld/vermogen op een veilige manier wilde beleggen.

Bewuste misleiding

“Verdachten hebben effecten aangeboden en het OM denkt dat verdachten nooit de intentie hebben gehad om de gelden te beleggen in staatsobligaties, zoals de brochure aangaf. Ze wisten er niets van af, hadden geen ervaring en halen desalniettemin meer dan €6 ton op bij particulieren en beleggen dat geld in andere producten dan toegezegd. Verdachten hadden een prospectusplicht en hebben opzettelijk niet voldaan aan die plicht. Dat is ze aan te rekenen zeker nu die prospectus en de controle daarvan door de AFM ter bescherming van potentiële beleggers is. Die zijn nu voor Euro 600.000 de boot in gegaan. Het inleggeld gebruiken ze ook voor kosten van de Stichting en de CV en voor privédoeleinden. Verdachten zijn meermalen gewezen op de regelgeving omtrent de prospectusplicht en zijn geadviseerd om terzake juridisch advies in te winnen. Dat hebben ze bewust niet gedaan.”, aldus de officier van justitie. De officier van justitie eist tegen de zoon en de moeder respectievelijk 120 en 160 uur taakstraf.

De rechtbank doet op 16 juni uitspraak.