UTRECHT - De tbs-maatregel met dwangverpleging van een 61-jarige man die in 2001 is veroordeeld voor doodslag op Sybine Jansons en verkrachting van twee andere slachtoffers, is opnieuw verlengd met twee jaar. De kans dat de man opnieuw de fout ingaat als de maatregel wordt beëindigd, wordt als hoog ingeschat.


Stoornissen

Volgens de kliniek waar de man verblijft en behandeld wordt én externe deskundigen, is bij hem nog steeds sprake van een stoornis. Net als twee jaar geleden – toen de tbs-maatregel ook opnieuw verlengd werd – is het recidiverisico nog altijd aanwezig. Het advies van de kliniek is dan ook om de tbs-maatregel met dwangverpleging opnieuw met twee jaar te verlengen.


Behandelingen

Verschillende klinieken hebben afgelopen jaren behandelpogingen ondernomen. Er is echter een plafond bereikt in het leervermogen van de man. Het lukt hem niet om de geleerde kennis te generaliseren en om maatschappelijk verantwoorde vaardigheden te ontwikkelen. Omdat er geen behandelmogelijkheden meer lijken te zijn heeft de man een jaar geleden de status van Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) gekregen. Dit betekent dat hij nu verblijft op een zogenoemde ‘longstay-afdeling’ en dat niet actief gezocht wordt naar behandelmethoden maar dat de focus ligt op kwaliteit van leven. Uitzicht op begeleide verloven of andere vormen van ‘vrijheid’ zijn er op dit moment niet.


Zorgconferentie

De advocaat van de man verzette zich niet tegen verlenging. Wel vroeg hij de rechtbank om in de beslissing aan te sturen op een zorgconferentie. Dat is een overleg met meerdere partijen, inclusief de terbeschikkinggestelde, met als insteek om te onderzoeken waarom een tbs-behandeling niet goed loopt en te zoeken naar oplossingen voor de impasse. Zo’n zorgconferentie wordt vaak toegepast bij veroordeelden die langer dan 15 jaar in een tbs-regime zitten. Maar de rechtbank vindt zo’n zorgconferentie nu niet voor de hand liggen. Er is dan ook geen aanleiding om af te wijken van de route die de kliniek voorstelt: eerst zorgen voor stabilisatie en incidentvrij functioneren en dan opnieuw bekijken of er behandelmogelijkheden zijn. Het uitgangspunt van de rechtbank is dat, wanneer aannemelijk is geworden dat de behandeling meer tijd in beslag zal nemen dan een jaar, de tbs-maatregel verlengd moet worden met een termijn van twee jaar. Dat is de maximale duur waarmee een tbs-maatregel telkens kan worden verlengd. Er is volgens de rechtbank geen bijzondere omstandigheid die maakt dat daarvan afgeweken moet worden. De rechtbank verlengt de tbs-maatregel met dwangverpleging daarom met twee jaar.