VIANEN - De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland schorst een noodbevel van de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Dat noodbevel bepaalde dat een woning in Vianen voor zes weken wordt gesloten. Volgens de rechter mocht de burgemeester dat bevel afgeven, maar op basis van de summiere politie-informatie had dit voor kortere tijd gemoeten. De bewoners mogen nu woensdag terug naar de woning.

Informatie uit politiesystemen
Half september is een woning in de Joke Smitlaan in Vianen beschoten. Enkele weken later – in de nacht van 6 op 7 oktober – werd opnieuw een woning in die straat beschoten. Volgens de politie is de beschieting van half september zeer waarschijnlijk een vergissing en was het huis dat in oktober werd beschoten het daadwerkelijke doel. De burgemeester heeft op basis van (beperkte) informatie van de politie besloten dat de woning die als laatst beschoten werd gesloten moet worden en de bewoners de woning moeten verlaten. Niet uit te sluiten viel dat er nieuwe beschietingen zouden plaatsvinden en de politie had en heeft nog geen zicht op verdachte(n). Die woning wordt bewoond door een vrouw met haar kind. De vader van het kind is gedetineerd en op basis van informatie uit de politiesystemen schrijft de politie dat het aannemelijk is dat de man onderdeel uitmaakt van het criminele milieu of dat hij daaraan te relateren is. De vrouw betwist de relatie tussen de beschietingen en haar woning.

Woningsluiting heeft ingrijpende gevolgen
De gemeente en politie hebben na de beschietingen maatregelen genomen zoals extra surveillance en een grote zichtbare mobiele camera waarmee de woning van de vrouw en de directe omgeving worden gemonitord. Dit zal het gevoel van veiligheid onder bewoners vergroten, maar deze maatregelen geven geen garantie. De voorzieningenrechter oordeelt dat de burgemeester vanwege de ernst van de incidenten mocht handelen met de beperkte (politie)informatie die er toen was. Hij mocht dus een noodbevel afgeven en de woning sluiten. Maar de bestuursrechter is het ook met de vrouw eens dat een periode van zes weken niet proportioneel is. De burgemeester had het noodbevel voor een kortere tijd moeten afgeven om zo de tijd te overbruggen die nodig was om zich door de politie verder te laten informeren over de acute dreiging en het voortbestaan daarvan. Woningsluiting heeft ingrijpende gevolgen voor de vrouw en haar kind. De voorzieningenrechter schorst het noodbevel van de burgemeester met ingang van aanstaande woensdag.

Dit geeft de vrouw de gelegenheid om op korte termijn weer naar huis te kunnen, terwijl de burgemeester nog enkele dagen de tijd krijgt om zich te laten informeren over de stand van zaken van het politieonderzoek, de actuele dreiging en de noodzaak voor een eventuele nieuwe beslissing.