UTRECHT - De resultaten van de controles op de trajectwegen in de eenheid Midden-Nederland over het afgelopen half jaar zijn bekend. Uit de evaluatie van die controles blijkt dat het aantal overtredingen ten opzichte van een eerdere periode is afgenomen.

De Trajectwegen (of gedeeltes daarvan) zijn wegen waarop structurele verkeershandhaving plaatsvindt en dan met name gericht op snelheid. Structurele verkeershandhaving wordt zowel opvallend als onopvallend en op de meest effectieve momenten uitgevoerd. In overleg met de provincies, het waterschap en het Parket CVOM, worden er elk half jaar door het Team Verkeer van de politie Eenheid Midden-Nederland een aantal provinciale en gemeentelijke primaire trajectwegen benoemd.

Op negen primaire provinciale wegen in Midden-Nederland (Utrecht/ Gooi-en Vechtstreek/ Flevoland) vonden in het tijdvak tussen april en september 476 radarcontroles plaats waarbij gemiddeld 10.6 % van de passanten werd verbaliseerd. Op de vier primaire gemeentelijke wegen in Blaricum, Vianen, Utrecht en Maarssen vonden in hetzelfde tijdvak 168 radarcontroles plaats met een gemiddeld verbaliseringspercentage van 9.3 %.Om het effect van onder andere de radarcontroles te kunnen meten, werd het gemiddelde overtredingspercentage met behulp van detectielussen gemonitord. In het tijdvak tussen april en september zien we, ten opzichte van hetzelfde tijdvak in 2022, bij 75% van de detectielussen een daling van het overtredingspercentage.

Nieuwe trajectwegen

Voor de komende periode vanaf oktober tot maart 2024 zijn de nieuwe trajectwegen vastgesteld. Daarbij is de N415 vervangen door de N229 en heeft de vogelweg/Safariweg in Maarssen plaats gemaakt voor de Structuurbaan/Hollandhaven in Nieuwegein en de Vleutensebaan in Utrecht.

Naast handhaving wordt er door de wegbeheerder ingezet op voorlichting en kan er ook besloten worden het traject infrastructureel aan te passen. Het uiteindelijke doel is om de verkeersveiligheid te vergroten.