DRIEBERGEN - Het feitenonderzoek naar de periode voor het overlijden van Mike Versteege is afgerond. Vandaag zijn de familie van Mike en zijn directe collega’s geïnformeerd over de uitkomsten. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van plichtsverzuim door betrokkenen. Wel zijn er fouten gemaakt. Mike is niet met de zorgvuldigheid behandeld die hij mocht verwachten. Op basis van het feitenonderzoek kan geen uitspraak worden gedaan over de relatie tussen de gemaakte fouten en de zelfmoord van Mike.


Mike werkte als digitaal expert bij de Landelijke Eenheid. Eind vorig jaar maakte hij een eind aan zijn leven. De zelfdoding van Mike riep de vraag op of gebeurtenissen op zijn werk een rol speelden bij zijn zelfgekozen dood. Mike gaf kort voor zijn overlijden aan dat hij op het werk werd gepest. Ook liep een bezwaarprocedure rond een overplaatsing. In opdracht van de leiding van de Landelijke Eenheid is daarom een onafhankelijk feitenonderzoek gedaan naar de periode voor het overlijden van Mike.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van plichtsverzuim, noch van pestgedrag door betrokkenen. Wel zijn er fouten gemaakt. Politiechef Jannine van den Berg: ‘Mike is niet met de zorgvuldigheid behandeld die hij mocht verwachten en dat betreur ik.’

De fouten hebben te maken met gebrekkige communicatie tussen leidinggevenden rond een overplaatsing van Mike. Hierdoor wist hij niet goed waar hij aan toe was. Ook zijn toezeggingen door zijn leidinggevenden niet nagekomen en bevatte het besluit tot overplaatsing feitelijke onjuistheden.

‘De dood van Mike is in-en-in triest,’ aldus Van den Berg. ‘In de eerste plaats natuurlijk voor de familie van Mike. Daarnaast bracht Mike’s overlijden onder de directe collega’s een enorme schok teweeg. Nog steeds overheersen ongeloof en verdriet. Deze zaak kent alleen maar verliezers.’

Onderscheidend
Mike was volgens Van den Berg van grote betekenis voor de organisatie. ‘Hij was onderscheidend omdat hij steeds weer met originele invalshoeken kwam voor operationele problemen. De leidinggevenden van Mike hadden oog voor zijn kwaliteiten, maar worstelden ook met de vraag hoe om te gaan met zijn eigenzinnigheid. Onze organisatie heeft specialisten als Mike nodig. Tegelijkertijd vragen zij een andere manier van leidinggeven dan we van oudsher gewend zijn binnen de politie.’

Aandacht
‘De ontwikkeling van divers leiderschap hebben we al enkele jaren geleden in gang gezet, maar we zijn er nog niet. Ik denk dat je gerust kunt stellen dat dit onderzoek laat zien dat we niet voldoende aandacht hebben voor de individuele medewerker. Dit blijkt ook uit het KPMG-rapport over de Dienst Landelijke Informatie Organisatie, dat onlangs is verschenen. Dat moet veranderen.’

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het feitenonderzoek, heeft de eenheidsleiding het voornemen dat de betrokken leidinggevenden zich op andere werkzaamheden gaan richten. Zij zijn hierover in gesprek.