UTRECHT - De rechtbank Midden-Nederland vindt het niet meer nodig om speciale regie te voeren op de procedures tussen de gemeente Utrecht en een inwoner die veel bezwaarschriften heeft ingediend. Afgelopen zomer heeft de rechtbank zich al over deze zaken gebogen, waarbij de gemeente grote bedragen aan dwangsommen aan de man moet betalen omdat niet tijdig besluiten zijn genomen. Vandaag was er een nieuwe zitting over enkele van deze bestuursrechtelijke zaken, om te bekijken wat nu de stand van zaken is. Na de zitting heeft de rechtbank direct uitspraak gedaan.


Veel besluiten genomen

In de eerdere uitspraak uit juli van dit jaar heeft de rechtbank gezegd dat er een verandering zichtbaar leek bij de gemeente. Op de zitting vandaag, waarbij ook de wethouder aanwezig was, is gebleken dat die verandering er inderdaad is en dat er inmiddels veel besluiten zijn genomen. In de zaken die nog bij de rechtbank lopen over de bouwkundige situatie van het pand van eiser en dat van zijn buurman moet het college nu nog zes besluiten nemen. Van vijf daarvan zegt de gemeente de eerder afgesproken uiterste datum van 28 september te gaan halen, en over het laatste besluit zijn op de zitting nu verdere afspraken gemaakt. Daarmee lijkt het einde in zicht van de beroepsprocedures over het niet nemen van besluiten. Voor de afhandeling van de nog resterende zaken zal de rechtbank nu weer haar normale werkwijze hanteren. De gemeente krijgt dan steeds twee weken de tijd om het besluit te nemen en als dat niet lukt moet er voor iedere dag een dwangsom worden betaald.

Nieuwe procedures volgen

De rechtbank heeft in de uitspraak benadrukt dat nog steeds geldt dat het college gedurende lange tijd onrechtmatig heeft gehandeld door geen beslissingen te nemen. Er is bovendien nog geen einde gekomen aan de juridische procedures, omdat de gemeente en de man het ook inhoudelijk niet eens zijn over de besluiten die nu eindelijk zijn genomen. Daarover volgen nieuwe beroepsprocedures, maar daar kan en mag de rechtbank nu niet op vooruit lopen.