BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tijdens een OM-hoorzitting een 58-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg een strafbeschikking opgelegd in de vorm van een geldboete van duizend euro. Het OM acht bewezen dat de man op 4 november vorig jaar in zijn woonplaats een persfotograaf zijn camera heeft afgenomen en hem zo gehinderd heeft zijn werk te doen.


De 58-jarige man begeleidde tijdens het incident als uitvaartverzorger een rouwbijeenkomst met een groot aantal bezoekers, waaronder een groep voetbalsupporters. Hij heeft verklaard dat hij niet wilde dat de op de openbare weg aanwezige persfotograaf foto’s nam van de bezoekers. Ook was hij ongerust dat de situatie uit de hand zou lopen als de bezoekers de fotograaf zouden opmerken. Daarom besloot de uitvaartverzorger de fotograaf aan te spreken. Toen de fotograaf weigerde de gemaakte foto’s te wissen, heeft de verdachte de fotocamera van het hoofd van de fotograaf getrokken en de camera mee zijn uitvaartcentrum in genomen. Toen de politie later ter plaatse kwam, heeft hij de camera aan de politie gegeven.

Hoewel het vanuit de rol die de verdachte had te begrijpen is dat hij liever niet had dat de bezoekers gefotografeerd werden, is hij in de visie van het Openbaar Ministerie te ver gegaan door de camera af te nemen en de persfotograaf zo het werk onmogelijk te maken. Het fotograferen zoals de fotograaf dat deed is immers niet strafbaar. Het staat iedereen vrij om een discussie te voeren over de morele aspecten rondom het ongevraagd fotograferen van rouwbijeenkomsten of begrafenissen, maar het afnemen van een camera hoort daar niet bij. Een persfotograaf moet naar eigen inzicht zijn of haar werk vrij kunnen doen.

In juridisch opzicht vindt het Openbaar Ministerie dat er sprake is van diefstal en van poging dwang. Van mishandeling of bedreiging is niet gebleken. Gelet op de meewerkende proceshouding en het blanco strafblad van verdachte is besloten de zaak op een OM-hoorzitting te bespreken en de zaak niet direct voor de rechter te brengen. De verdachte heeft akkoord te gaan met de opgelegde strafbeschikking.