UTRECHT - Het Openbaar Ministerie heeft drie van valsheid in geschrifte verdachte mannen strafbeschikkingen opgelegd in de vorm van geldboetes van 750 euro. De verdachten waren als ambtenaar werkzaam voor de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren en waren in die rol in 2015 betrokken bij de totstandkoming van de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW).

Nadat de drie gemeenten besloten de mogelijkheden voor belastingsamenwerking te onderzoeken is in 2015 een onderzoeksbureau gevraagd hier een advies over uit te brengen. Het Openbaar Ministerie concludeert op basis van onderzoek door de Rijksrecherche dat de verdachten bewust cijfers uit dit advies hebben aangepast in voorstellen die ter besluitvorming voorgelegd zijn aan de gemeenteraden van de betreffende gemeenten. Hierdoor is een rooskleuriger beeld van de samenwerking geschetst. Uiteindelijk is de samenwerking tot stand gekomen.

De verdachten hadden de persoonlijke overtuiging dat de samenwerking voordelig zou zijn voor de betreffende gemeenten en verklaarden tijdens het onderzoek dat ze de cijfers in het advies van het onderzoeksbureau te negatief vonden. Het Openbaar Ministerie neemt het de verdachten kwalijk dat zij door de valsheid in geschrifte het besluitvormingsproces op oneigenlijke wijze hebben beïnvloed. Tegelijkertijd is meegewogen dat de verdachten zelf geen financieel gewin hebben gehad bij het plegen van de strafbare feiten en dat het lang heeft geduurd voordat de zaak is afgehandeld.