ZEIST - “Ik ben pedo hunter en jaag op pedonetwerken”, zo verklaart de nu 43-jarige verdachte uit Zeist zijn enorme verzameling kinderpornografisch en dierenpornografisch beeld. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) gelooft daar niets van en verdenkt hem van het langdurig maken en bezitten ervan. De strafeis vandaag in de rechtbank Rotterdam: 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 5 jaar.


Ook acht het OM het van belang dat de man onder toezicht van de Reclassering komt, psychiatrisch wordt behandeld in De Waag en dat er controle komt dat hij kinderporno voortaan vermijdt.

Het OM verdenkt de man ervan dat hij tussen 2008 en 2022 kinderpornografie bezat én vervaardigde en vanaf 2014 dierenpornografisch materiaal bezat. Die verdenking is gerezen na uitgebreid strafrechtelijk onderzoek.

Start strafrechtelijk onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar de man, met codenaam Kopenhagen, is gestart op basis van meldingen van 19 en 20 juli 2022. Die meldingen waren dat er honderden verdachte uploads waren gedaan naar een Google account op naam van de verdachte. Onderzoek wees uit dat zich onder die uploads zeker vijf kinderpornografische afbeeldingen van het dochtertje van verdachte bevonden. Ook is er beeldmateriaal aangetroffen waarop een ex-vriendin van verdachte tijdens videocontact met verdachte haar baby-zoontje of -neefje misbruikt.

Bezit en vervaardiging van kinderporno

Tijdens op 2 augustus 2022 gehouden zoekingen in de woningen van de verdachte en diens ouders, waar verdachte verbleef, heeft het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme van de politie (TBKK) een groot aantal gegevensdragers in beslaggenomen.

Op basis van het uitlezen en analyseren van de gegevensdragers concludeert het TBKK dat een groot aantal afbeeldingen, filmpjes en screenshots als kinderporno en dierenporno wordt aangemerkt. Verdachte ontving en bezat kinderpornografisch materiaal. Onder meer via diverse groepen waaraan hij deelnam op Yahoo, Q, Telegram, dating site Skout en via Skype en het darkweb. Het bezit en de vervaardiging van kinder- en dierenporno is strafbaar.

Het gaat in totaal om 245 aangetroffen dierenpornografische afbeeldingen, ruim 6.000 kinderpornografische afbeeldingen waarvan duizenden video’s. Zo’n 366 aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen zijn door verdachte zelf vervaardigd, 361 van het baby-jongetje bij zijn ex-vriendin en 5 van zijn dochter.

In de verzameling van verdachte zitten ook sadistische foto’s. Bijvoorbeeld een waarop een groot mes naast het lichaam van een jong meisje ligt en er in het rood ‘hurt me’ op haar naakte lichaam is geschreven.

De politie stuitte tijdens het onderzoek ook op een groot aantal chats op de gegevensdragers. Sommige chats lijken met minderjarige vrouwen te zijn en er wordt tegen betaling kinderporno gedeeld met de verdachte.

Verderfelijk

Het OM rekent het verdachte zwaar aan dat hij actief is geweest tijdens een zeer lange periode, van 2008 tot 2022. Enkel politie-ingrijpen heeft hem doen stoppen.

Achter elke foto en video zit een misbruikt kind, een beschadigd kind. Verdachte heeft materiaal vervaardigd, uitgewisseld en verzameld. Iedereen die naar kinderporno zoekt, draagt bij aan de vraag naar nieuw aanbod. Zo wordt deze verderfelijke wereld in stand gehouden. Een wereld die door alle technische en digitale mogelijkheden alleen maar groter wordt. Het OM en de politie vinden dat verwerpelijk en zetten zich in voor voorkoming, bestrijding en vervolging van (online) seksueel kindermisbruik.

Uitspraak

De zaak wordt vervolgd met het pleidooi van de verdediging.
De rechtbank doet uitspraak op 10 mei om 13.00 uur.