DE MEERN - Een 37-jarige man uit De Meern moet, wat het Openbaar Ministerie betreft, een gevangenisstraf krijgen van tien jaar. De man wordt ervan verdacht jarenlang een belangrijke rol te hebben gespeeld in de transport van harddrugs van en naar Nederland.

Een van de transporten waar de verdachte, volgens het OM, medeverantwoordelijk voor is werd op 28 juli 2020 onderschept door de autoriteiten in Engeland. In de vrachtwagen werd 250 kilo cocaïne en 169 kilo ketamine gevonden. Twee eerdere transporten naar Engeland met 145 en 395 kilo harddrugs zouden wel geslaagd zijn.

Ter land, ter zee en in de lucht

Het belangrijkste bewijs tegen de verdachte bestaat uit chatgesprekken die de verdachte voerde via versleutelde chatdiensten Encrochat en Sky. Dat bewijsmateriaal wordt ondersteund door onder andere locatiegegevens, telefoonverkeer en foto’s. Daaruit blijkt, volgens het OM, dat de verdachte niet alleen drugstransporten regelde over de weg. “Verdachte is een expert voor al het drugstransport”, vertelt de officier van justitie. “Ter land, ter zee en in de lucht.”

In de jaren 2019, 2020 en 2021 hield de verdachte zich op professionele wijze bezig met het transporteren van cocaïne en andere soorten harddrugs. “De verdachte is goed op de hoogte van de systematiek in de Antwerpse haven en waar de zwakke plekken liggen”, legt de officier van justitie uit. “Hij weet goed hoe het containervervoer in havens werkt en heeft kennelijk een vaste club van personen die werk voor hem kunnen verrichten.” In het netwerk van de verdachte zitten ook vissers die ‘het op zee kunnen pakken’.

De verdachte heeft verschillende boten en vrachtwagens tot zijn beschikking. “En er wordt verkend wat de mogelijkheden zijn om te transporteren per sportvliegtuigje”, aldus de officier van justitie. “Waar per keer 300 kilo in mee kan.”

Binnen- en buitenland

De verdachte zou naar eigen zeggen gespecialiseerd zijn in transporten naar Scandinavië, Duitsland en de VS, maar hij had ook contacten in onder andere Brazilië en België. Ook in de transporten naar Engeland speelde de verdachte, volgens het OM, een belangrijke rol. “Hij was degene die vraag en aanbod bij elkaar bracht”, legt de officier van justitie uit. “Hij stond rechtstreeks in contact met de personen die hun cocaïne en heroïne naar Engeland wilden laten vervoeren en ook rechtstreeks in contact met de persoon die de feitelijke levering regelde.”

Uit de chatgegevens blijkt dat zeker honderd kilo harddrugs dankzij de verdachte naar Engeland werd gebracht. Daarnaast staat, in de visie van het OM, ook vast dat de verdachte in 2020 zelf vijfentachtig kilo amfetamine heeft vervoerd.

Lange gevangenisstraf

Het OM neemt de verdachte zijn rol in de internationale drugsgroothandel zeer kwalijk. Het is een gewelddadige wereld met schietpartijen en explosies, waar verdachte ook mee dreigde. “Alles draaide om geld verdienen”, volgens de officier van justitie. “En de verdachte neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag.” Deze houding en het feit dat de verdachte nog in een proeftijd zat voor andere drugsgerelateerde feiten worden strafverzwarend meegewogen.

“Daarbij komt dat in de afgelopen maanden steeds sterker blijkt dat de maatschappij helemaal klaar is met dit soort criminaliteit en al het excessieve geweld dat voortkomt uit het gif van de cocaïnehandel”, stelt de officier van justitie. “Er is een steeds luidere roep om dit soort ondermijnende, cocaïne gerelateerde criminaliteit zwaarder te bestraffen.” Alles meewegende eist het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.