UTRECHT - Bij eenpersoonacties in de stad heeft de politie vandaag negen aanhoudingen verricht. Zeven personen werden aangehouden voor het blokkeren van de openbare weg, twee personen voor het niet opvolgen van een vordering om weg te gaan.


Een actiegroep had bij de gemeente een kennisgeving gedaan met als voornemen om vandaag op verschillende plekken in de stad de weg te blokkeren. De gemeente heeft de organisator duidelijk gemaakt dat de weg blokkeren niet toegestaan is en heeft voorgesteld om één demonstratielocatie te kiezen, hierop is niet ingegaan.

In totaal zijn verspreid over de stad zeven personen die de weg blokkeerden aangehouden, o.a. op de Voorstraat, Croeselaan en Van Asch van Wijckbrug. Zij gingen op de weg zitten en hinderden daarmee andere weggebruikers die niet verder konden rijden en veroorzaakten gevaarlijke situaties op de openbare weg. Dit valt niet onder demonstreren, maar is een overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet (WVW). Twee personen werden aangehouden voor het niet opvolgen van een vordering om weg te gaan.