Utrecht - Op 3 juni heeft de politie na uitgebreid onderzoek vier dealers aangehouden en twee personen die hen faciliteerden. De verdachten handelden in de hele stad; hierbij werd ook geweld gebruikt.

In de strijd tegen dealen en het faciliteren van drugshandel startte de politie een onderzoek naar een netwerk dat draait om een 18-jarige Utrechter uit Hoograven en een 26-jarige man uit Utrecht noord. Zij worden verdacht van dealen in de hele stad, samen met twee jongens van 15 en 16 jaar. Allen zijn aangehouden. Zij waren niet alleen in Utrecht, maar ook landelijk actief en worden ook verdacht van het gebruiken van geweld en het witwassen van drugsgeld. Bij huiszoekingen zijn geld, drugs en een wapen gevonden en in beslag genomen.

Faciliteren is ook strafbaar

Drugsdealen staat niet op zich. Een 74-jarige Utrechter werd aangehouden omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij het verpakken van drugs in zijn huis. Hiermee zou hij het dealen hebben gefaciliteerd. Een 16-jarig meisje werd aangehouden op verdenking van het spelen van de rol van “geldezel” voor de dealers. Een geldezel stelt - vaak tegen betaling of onder bedreiging - zijn of haar bankrekening ter beschikking om geld wit te wassen. Drugsgebruikers stortten geld op haar rekening, wat zij zou hebben gepind en contant aan de dealers hebben gegeven.

Uitgebreid onderzoek levert meer op

De politie vindt het belangrijk om dealernetwerken te ontrafelen en alle betrokkenen en personen die dealen mogelijk maken, aan te houden. Bij het enkel aanhouden van één dealer, kan de volgende in rang diens plek snel innemen en gaat het dealen onverminderd door. Bij het nader onderzoeken van netwerken, kan de politie de onderlinge verbanden vaststellen en meerdere cruciale betrokkenen aanhouden. Dit heeft meer impact en laat zien dat drugsdealers niet ongestoord hun gang kunnen gaan. Daarnaast geven dit soort uitgebreide onderzoeken meer mogelijkheden om ook andere delicten van dezelfde personen bloot te leggen en om slachtoffers te identificeren en helpen.

Samenwerken tegen drugs 

De politie zet zich met de gemeente en het Openbaar Ministerie samen met bewoners en ondernemers in om Utrecht veiliger te maken. Vooral de aanwas van jongeren in de drugshandel is zorgelijk. Criminelen ronselen 16-, 17-jarigen en zetten hen in voor het plegen van misdaden. Met alle ontwrichtende gevolgen van dien voor de samenleving én voor de jongeren en hun families. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie werken er samen met de buurt en andere organisaties hard aan om de drugshandel te remmen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen. De gemeente werkt hierbij ook samen met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt. Zo wordt op scholen een brief verspreid over de aanhoudingen. Leraren kunnen de zaak dan in de klas bespreken. Ouders die zich zorgen maken om hun kind, worden doorverwezen naar passende hulpverlening.

Melden heeft zin

Door ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen én jongeren waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer veiliger. De overheid kan dit niet alleen. Bewoners en ondernemers worden daarom opgeroepen om vermoedens van drugshandel en –productie altijd te melden. Dit kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000, bij de wijkagent of via onderstaand tipformulier.