UTRECHT - Op 14, 15 en 16 december zijn tijdens een grote actie in Utrecht twaalf mannen aangehouden die worden verdacht van het dealen in drugs. Bij de actie zijn hun telefoons in beslag genomen. De politie heeft een sms-bom verstuurd aan de contacten in die telefoons, die hoogstwaarschijnlijk klanten zijn. Het is voor het eerst dat via een dergelijke actie niet alleen de drugsdealers, maar ook mogelijke gebruikers worden aangesproken.

Het sms-bericht verwijst naar informatie over de zwarte kant van de drugswereld en geeft een ingang naar hulp bij drugsverslaving, schuldhulpverlening of hulp om een uitweg te vinden uit de drugswereld. De politie werkte bij het versturen van de SMS-bom nauw samen met gemeente en OM. Zij willen drugsgebruikers met dit bericht bewust maken van de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit op wijken en buurten die zij als gebruiker mede in stand houden. En hen daarnaast helpen een uitweg te vinden. De telefoonnummers zijn hiervoor eenmalig gebruikt, worden niet met anderen gedeeld en leiden niet tot een registratie in de politiesystemen.

Liesbeth Maas, politiechef Utrecht stad: “In ons werkgebied zien we de lelijke uitwassen van drugshandel en -gebruik dagelijks en indringend voorbijkomen. We zien jongeren die in de drugshandel worden gelokt en geen uitweg meer zien, we zien criminelen misbruik maken van kwetsbare mensen, die door verdovende middelen gebruik afhankelijk zijn van hun dealer en daarom soms hun huis ter beschikking stellen als opslagplek voor voorraad of hun bankrekening laten misbruiken voor financiële drugstransacties. We zien witwaspraktijken, criminele dienstverlening, het gewelddadig uitvechten van onderlinge geschillen in onze wijken en intimidatie. Met deze actie willen we gebruikers met de neus op deze feiten drukken. Drugsgebruik is onlosmakelijk met die kant van dezelfde medaille verbonden. Wij willen laten weten dat er wel degelijk een uitweg is. Je kunt, al dan niet met hulp, áltijd stoppen met gebruiken en je leven weer op orde krijgen.”

Samenwerken tegen drugs
De politie, gemeente en Openbaar Ministerie werken er samen met de buurt en andere organisaties hard aan om de drugshandel te stoppen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen. We werken hierbij ook samen met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt. En door ondermijnende drugscriminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen én jongeren waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer veiliger.

Blijf melden
Drugshandel en ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig. Ziet u één van deze signalen?
  • Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.
  • Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.
  • Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld deze dan bij politie (0900-8844, uw wijkagent of via onderstaand tipformulier), gemeente of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

www.stopondermijningsamen.nl