UTRECHT - Tijdens een professioneel georganiseerd illegaal feest maandagavond 5 april hebben verschillende minderjarigen een aantal coronabekeuringen gekregen. Al deze bekeuringen waren terecht; toch heeft de politie de ochtend erna in afstemming met het OM besloten het aantal bekeuringen per betrokkene te beperken tot maximaal drie.


Rond 23:00 uur kwamen agenten op een melding af dat er een feest gaande was in een loods aan de Nautilusweg. Daar bleek een georganiseerd feest met professionele draaitafel, DJ en alcoholische dranken aan de gang te zijn. In totaal waren er zo’n 120 aanwezigen. Een deel van hen was minderjarig. Er werd aan hen ook alcohol geschonken. In totaal zijn 57 personen ter plaatse bekeurd voor het overtreden van één of meer coronamaatregelen, acht personen zijn aangehouden voor het organiseren van het feest en 54 personen zijn aangehouden omdat zij geen wettelijk geldend ID-bewijs bij zich hadden. Ook ouders die hun kind na 22.00 uur naar het illegale feest brachten, kregen een bekeuring vanwege het overtreden van de avondklok.

De politie heeft dinsdag op eigen initiatief alle gegevens van de bekeurden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de meerderheid minderjarig is, en veel van hen hiermee hun eerste overtreding(en) hebben begaan. Sommigen hebben meerdere verschillende coronabekeuringen gekregen, al dan niet naast een aanhouding vanwege de wet ID. Alle bekeuringen en aanhoudingen zijn terecht en geldig. Toch vindt de politie het, nu alle gegevens compleet zijn, te zwaar om tot en met vier bekeuringen per (minderjarig) persoon te laten betalen. Zeker waar het gaat om kinderen die een eerste overtreding begaan. De politie vindt dat twee bekeuringen per persoon voor het niet naleven van de coronamaatregelen (te weten het negeren van de 1,5-meterregel en groepsvorming) voldoende zijn om te straffen voor deelname aan dit illegale feest. Daarmee wordt een duidelijk signaal afgegeven. In afstemming met het OM worden die extra bekeuringen dan ook niet verwerkt en komen te vervallen. De bekeuringen vanwege de wet-ID blijven staan.

Er wordt gesproken over gebruik van geweld bij de controle, uitschrijven van bekeuringen en aanhoudingen in de loods. Bijna alle aanwezigen werkten mee en konden zonder bijzonderheden bekeurd of aangehouden worden. Twee aanwezigen gedroegen zich recalcitrant en verzetten zich tegen hun aanhouding. In deze twee gevallen is gepast geweld gebruikt. Zoals gebruikelijk wordt dit geregistreerd en beoordeeld. Er is geen gebruik gemaakt van de wapenstok. Deze is wel in de hand gehouden door de agenten, omdat zij met een grote groep te maken hadden en er informatie was dat zij niet mee zouden willen werken aan de staandehoudingen.