VEENENDAAL - Een 51-jarige man uit Veenendaal heeft zich schuldig gemaakt aan mishandeling van twee van zijn kinderen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 80 uur. De rechtbank spreekt de man vrij van onder andere verkrachting van zijn vrouw, ontucht met zijn kind en vrijheidsberoving van zijn gezin.

Officier van justitie vraagt deels vrijspraak
De man is in 2018 als verdachte aangemerkt voor meerdere strafbare feiten: verkrachting van zijn vrouw, vrijheidsberoving van zijn gezin, mishandeling van zijn drie kinderen en ontucht met zijn jongste zoon. Ook zou de man zijn zoon gedwongen hebben om seksuele handelingen te verrichten met zijn vrouw. Op de zitting heeft de officier van justitie aangegeven onvoldoende bewijs te zien voor deze feiten, met uitzondering van de mishandeling van zijn kinderen.

De rechtbank ziet net als de officier van justitie onvoldoende bewijs voor de feiten, met uitzondering van de mishandeling van twee van zijn kinderen. In het dossier zijn diverse WhatsAppgesprekken opgenomen waarin onder andere wordt gesproken over de verkrachting. Maar het is niet met zekerheid te zeggen wie deze berichten heeft geschreven. Ook de verklaringen van de kinderen geven geen uitsluitsel. Zo hebben ze niet verklaard dat zij seksuele handelingen – zoals de gestelde verkrachting – tussen hun ouders hebben gezien. Anders dan het Openbaar Ministerie ziet de rechtbank ook onvoldoende bewijs voor mishandeling van het jongste kind van de man.

Mishandeling
De mishandelingen van zijn oudste zoon en dochter vindt de rechtbank wel bewezen. De kinderen verklaren onder andere over ‘spelletjes’ die aan tafel gespeeld werden. Alle gezinsleden moesten hun handen op tafel leggen waarna de vader hen net zo lang sloeg totdat er iemand moest huilen. De man bekende ook hen geslagen, geschopt en denigrerend toegesproken te hebben.

Strafmaat
De mishandelingen vonden plaats in de meest kwetsbare leeftijd van de kinderen en in de omgeving waar zij zich het meest thuis zouden moeten voelen. Nog altijd hebben zij psychische schade van de mishandelingen. De man heeft een gezonde ontwikkeling van de kinderen belemmerd. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Een veroordeling zonder het opleggen van een straf – de man heeft geen contact meer met zijn kinderen – is volgens de rechtbank écht niet aan de orde. Een gevangenisstraf voor de bewezen verklaarde feiten, gaat de rechtbank gelet op vergelijkbare zaken echter te ver. Daarbij houdt de rechtbank onder meer rekening met het feit dat de termijn waarbinnen een verdachte een uitspraak mag verwachten overschreden is. Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf en contactverbod moet de man zijn twee kinderen ook een schadevergoeding betalen.