MONTFOORT - Op 6 augustus viel de Landelijke Eenheid, onder gezag van het Landelijk Parket, een crystal meth-lab in Montfoort binnen. Het lab was in bedrijf en de professionele en omvangrijke productielocatie lag verborgen onder een flinke bult klei. Twee mannen van 53 en 50 jaar werden aangehouden. Ook de eigenaar van het terrein, een 59-jarige man, werd aangehouden. De mannen zijn woonachtig in Zaandam, Hoorn en Montfoort.


De rechter-commissaris in Den Bosch heeft zojuist de bewaring voor veertien dagen bevolen.

Doorzoekingen
De productielocatie bevond zich in een zestal geschakelde zeecontainers die waren bedekt onder een laag dijkverzwaringsklei. De locatie en de ingang daarvan waren zodanig afgeschermd dat deze op luchtfoto’s en vanaf de openbare weg niet te zien waren.

Naast ruim 4 kilo methamfetamine (kristallen), troffen de rechercheurs ook 96 liter methamfetamine-olie aan, diverse grondstoffen voor de productie van drugs en drugsafval. Op het terrein werden twee voertuigen aangetroffen, deze werden doorzocht en in beslag genomen.

Ontmanteling drugslab
Na de inval in het lab moest de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal afvoeren. De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid gaat verder met het onderzoek.

Ondermijning
De afgelopen maanden werden in Nederland meerdere van dit soort labs aangetroffen. Crystal meth is een zeer verslavende en destructieve drug. Bovendien is de productie gevaarlijk en risicovol voor de omgeving. De drugsproductie en -handel ligt ten grondslag aan veel ondermijningsproblematiek. Er is sprake van ondermijning als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Ondermijning uit zich onder andere in liquidaties, geweld, witwassen en de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Daarom heeft de aanpak van deze criminelen, die zich bezig houden met drugsproductie, hoge prioriteit.

Bestrijden door samenwerking
In dit onderzoek werkte de Landelijke Eenheid samen met de Eenheid Midden-Nederland. De Landelijke Eenheid bestrijdt deze zware en georganiseerde criminaliteit met een nationale en/of internationale focus en werkt daarbij samen met regionale eenheden en internationale samenwerkingspartners. De verschillende diensten van de Landelijke Eenheid hebben hun krachten gebundeld in het Cluster Synthetische Drugs. In dit cluster zijn de opsporingsprocessen informatie, intelligence, expertise en tactiek op het gebied van synthetische drugs samengebracht. Naast de verschillende nationale en internationale partners, werkt het cluster ook nauw samen met de LFO van de Dienst Specialistische Operaties. De experts van LFO ontmantelen de labs en zetten de erg gevaarlijke chemische processen, op een uiterst nauwkeurige manier, stil.

Melden helpt!
Drugslabs worden vaak op goed verborgen locaties opgetuigd en scheppen een onveilige sfeer voor omwonenden. Om drugslabs op te sporen en overlast tegen te gaan, heeft de politie uw hulp nodig. Hoort of ziet u verdachte zaken? Zoals busjes zonder logo’s die af en aan rijden of gesleep met zakken op vreemde tijden? Dan horen we dat graag. Meld overlast altijd. Via 0900-8844 of de wijkagent. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl Bent u als eigenaar van een locatie benaderd om mee te werken? Wees ervan bewust dat u enorme risico’s loopt als u zich inlaat met zware criminaliteit, zowel persoonlijk als zakelijk.