IJSSELSTEIN - Het Openbaar Ministerie heeft vandaag vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, geëist tegen een 45-jarige man uit IJsselstein. Hij wordt ervan verdacht in oktober vorig jaar via een chatprogramma contact te hebben gezocht met een account, waarvan hij dacht dat het toebehoorde aan een minderjarig meisje. Hij nam daarbij het initiatief voor een afspraak om seks te hebben en was op het overeengekomen tijdstip ook daadwerkelijk aanwezig op de afgesproken locatie. In werkelijkheid werd het account beheerd door meerderjarige personen die zich voordeden als een minderjarig meisje. Zij hielden de verdachte aan op de afgesproken locatie en informeerden de politie, waarna deze de man in hechtenis namen. De verdachte is primair vervolgd voor poging tot gemeenschap en/of ontucht met een minderjarige en subsidiair voor grooming.

Na de aanhouding is de politie een uitgebreid onderzoek gestart. Daarvoor zijn onder meer computers en telefoons van de verdachte en van de beheerders van het account onderzocht. Uit het onderzoek blijkt in de visie van het Openbaar Ministerie dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde. Het feit dat er achter het account niet daadwerkelijk een minderjarig meisje schuil ging, doet niet af aan het feit dat hij wel gepoogd heeft seks te hebben met minderjarigen. Elke vorm van misbruik van minderjarigen is schadelijk en kwalijk. In deze zaak deed de verdachte echter dermate schokkende voorstellen dat dit als strafverzwarend is meegewogen bij het bepalen van de strafeis. Het wordt verdachte zwaar aangerekend dat hij enkel oog had voor het realiseren van zijn eigen wensen en er niet voor schuwde dat ten koste van anderen te doen.

Pedojagen doet meer kwaad dan goed; laat opsporing over aan de politie

Het Openbaar Ministerie is geen voorstander van burgeropsporing door zogenaamde ‘pedojagers’. Te vaak loopt het zogenaamde ‘pedojagen’ uit op mishandeling, belediging, smaad of laster, waarbij de ‘jagers’ vervolgers ook zelf verdachte in een strafzaak worden. In deze zaak is dat niet het geval. Wel heeft de politie fors moeten inzetten om orde en veiligheid te bewerkstelligen nadat beelden van de burgeraanhouding online verspreid werden.

Ook het feit dat er bij ‘pedojagen’ in juridisch opzicht geregeld sprake is van uitlokking, is een reden om er vanaf te zien. Bij uitlokking wordt iemand verleid om iets te doen wat hij eigenlijk niet van plan was. In een dergelijk geval is strafrechtelijke vervolging meestal niet mogelijk. In de zaak die vandaag op zitting stond, is volgens het Openbaar Ministerie geen sprake van uitlokking, mede omdat de verdachte verklaard heeft zelf het initiatief voor een afspraak genomen te hebben.

Tenslotte kosten burgerinitiatieven als deze veel opsporingscapaciteit. Dat gaat ten koste van het opsporen van andere strafbare feiten, waaronder daadwerkelijk kindermisbruik. Het verdient daarom sterk de aanbeveling om dergelijke opsporing over te laten aan de politie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.