UTRECHT - In een grote actie zijn op 14, 15 en 16 december twaalf mannen aangehouden die worden verdacht van het dealen in drugs. Eerder deze maand werden al vier dealers aangehouden.

Twaalf dealers, in de leeftijden van 18 t/m 31 jaar, negen uit Utrecht en drie uit IJsselstein, werden in een drie dagen durende actie van de straat gehaald. In totaal werd een kleine 25.000 euro in beslag genomen, 150 gram cocaïne, ruim 500 gram hasj en een grote hoeveelheid heroïne, 25 bolletjes en twee zakjes bruine cocaïne, 78 bolletjes en 85 zakjes witte cocaïne en negen pillen. In november en eerder deze maand werden in dit kader al vier dealers opgepakt.

Signaal
Dit is het resultaat van onderzoeken die de politie en het Openbaar Ministerie de afgelopen maanden hebben gedaan naar drugsdealers die actief zijn in de wijken Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland. Het onderzoek naar deze verdachten gaat verder en ze zitten allemaal vast. Op 28 en 29 december komen deze twaalf dealers in een snelrechtprocedure voor de rechter, de eerdere vier komen in het nieuwe jaar voor de rechter. Meerdere dealers die bekend zijn bij de politie maar niet deze dagen aangehouden konden worden, krijgen letterlijk en figuurlijk een signaal. Hun dealertelefoon wordt met toestemming van het OM hinderlijk gestoord door de politie. Zij worden zodra mogelijk alsnog aangehouden.

Het afgelopen jaar zijn in verschillende onderzoeken, gericht tegen de drugshandel in Utrecht-Zuid, ook al elf verdachten aangehouden. Acht van hen zijn veroordeeld tot jeugddetentie en gevangenisstraffen tot 18 maanden, waarbij ook contact- en locatieverboden en verplichte hulpverlening is opgelegd.

Gezamenlijke aanpak drugshandel

De aanhoudingen horen bij een aanpak van drugshandel waar ook de gemeente, Belastingdienst en OM deel van uitmaken. Burgemeester Dijksma: “De politie geeft met de vele arrestaties, de afgelopen dagen én de afgelopen maanden een belangrijk signaal af: drugshandel loont niet en pakken we hard aan. Het onderzoek gaat door en we benutten alle mogelijkheden om deze drugshandel verder te ‘ontmantelen’. Samen met onze partners werken we er hard aan te voorkomen dat jongeren op het verkeerde pad terecht komen. Daar betrekken we buurtbewoners bij, scholen, hulpverleners en zelfs de drugsgebruikers gaan nog van ons horen.”

Jonge aanwas tegengaan
Bart Nitrauw, Officier van Justitie: “Waar gemeente, politie en Openbaar Ministerie zich het meeste zorgen over maken, is de aanwas van jongeren in de drugshandel. Criminelen ronselen 16-, 17-jarigen en zetten hen in voor het plegen van misdaden. Met alle ontwrichtende gevolgen van dien voor de samenleving én voor de jongeren en hun families. We werken er samen met de buurt en andere organisaties hard aan om de drugshandel te stoppen en te voorkomen dat jongeren de zware criminaliteit in worden gezogen.” De gemeente werkt hierbij ook samen met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt. Zo wordt op scholen een brief verspreid over de aanhoudingen. Leraren kunnen de zaak dan in de klas bespreken. Ouders die zich zorgen maken om hun kind, worden doorverwezen naar hulpverlening.

Meld drugshandel en-productie
Door ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te pakken, kan de overheid naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten, huurcontracten opzeggen én jongeren waarschuwen tegen de verleiding van een criminele loopbaan. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer veiliger. De overheid kan dit niet alleen. Bewoners en ondernemers worden daarom opgeroepen om vermoedens van drugshandel en –productie altijd te melden. Dit kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000, bij de wijkagent of via onderstaand tipformulier.