UTRECHT - De Gemeente Utrecht heeft Beens Groep geselecteerd voor de uitvoering van het herstel van de muren en kelders aan de Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht tot en met 2027. Dit is de uitkomst van een Europese aanbesteding met voorselectie. Daarvoor hadden zich elf partijen aangemeld waarvan er vijf zijn doorgegaan naar de inschrijving. De gemeente heeft de Beens Groep als beste beoordeeld omdat zij het meest overtuigt op de belangrijke thema’s bij dit werk: omgeving, techniek en samenwerking. De gemeente en Beens Groep tekenen vandaag de raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar en een waarde van zes miljoen euro.


De Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht maken deel uit van het Utrechtse wervengebied. Dat is een uniek, middeleeuws havengebied met grachten, kluismuren, werven, bruggen en kelders. Utrecht werkt hier aan het onderhoud, herstel en behoud van de wal- en kluismuren en de aangrenzende kelders van de particuliere keldereigenaren. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen de gemeente, aannemer en de keldereigenaren.

‘Natuurlijk zochten we een aannemer met aantoonbare ervaring in het herstel en behoud van kwetsbaar erfgoed in een drukke binnenstad’, zegt wethouder Rachel Streefland. ‘Waar we vooral naar hebben gekeken is of de aannemer in staat is om samen met de keldereigenaren en andere partijen in het gebied oplossingen te bedenken voor de vele verrassingen die het werk aan het wervengebied met zich meebrengt. Dé oplossing voor het herstel bestaat niet, er is steeds sprake van maatwerk.’

Keldereigenaren in beoordelingscommissie

‘Juist omdat de samenwerking met bewoners zo belangrijk is, heeft de gemeente in maart van dit jaar de keldereigenaren aan de Kromme Nieuwegracht uitgenodigd om deel te nemen aan de beoordelingscommissie voor de aanbesteding’, vervolgt Streefland. ‘De centrale opgave is een samenhangend en vooral ook gezamenlijk herstel en behoud van de Utrechtse werven.’ Twee keldereigenaren hebben vanaf mei deelgenomen aan de beoordeling en selectie van de aannemer. Rob van der Plaat is een van hen. Hij vertelt: ‘Het was een bijzondere actie om vertegenwoordigers van de eigenaren en bewoners toe te voegen aan de beoordelingscommissie. Doordat de uitvraag van het werk al eerder had plaatsgevonden, bleven de belangen van de keldereigenaren wat onderbelicht in de plannen die de aannemers hadden ingediend. We hebben die belangen goed duidelijk kunnen maken aan het team. De samenwerking in de beoordelingscommissie was goed. Mooie discussies met respect voor elkaars belangen en altijd in een goede sfeer.’ Kees Adema, de andere keldereigenaar die de beoordelingscommissie verrijkte, voegt daaraan toe: ‘Het team is professioneel en werkte goed samen. Het was leerzaam en leuk om bij de aanbesteding betrokken te worden.’

Beens Groep heeft meer dan zestig jaar ervaring in de constructieve waterbouw, binnenstedelijke kademuren en bagger-, kust- en oeverwerken. Sinds 2013 werken ze al aan de Utrechtse werven. ‘We voelen ons verbonden met de Utrechtse binnenstad en zijn blij dat we opnieuw een belangrijke rol mogen spelen in het herstel en behoud van het erfgoed,’ zegt directeur Karst-Jan Beens. Het is een toonaangevend project met landelijke bekendheid dat goed past in onze portefeuille met historische, binnenstedelijke kademuren. We zijn bekend met het ritme van de stad en stemmen onze aanpak daarop af. Bijvoorbeeld door onze werktijden aan te passen of keldereigenaren en omwonenden te helpen met logistieke issues tijdens het werk.’

Werken in bouwblokken

De Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht bestaan bij elkaar uit zo’n 1.020 meter kluis- en werfmuur en 116 kelders. De gemeente en Beens pakken het herstel van de muren en kelders in dit deel van het wervengebied aan in bouwblokken van steeds ongeveer vijftig meter. Zo blijft het werk behapbaar, wordt overlast voor de omgeving zoveel mogelijk verminderd en kan flexibeler worden omgegaan met verrassingen in het werk. Samen met de keldereigenaren worden herstelplannen gemaakt voor hun kelders, waarvan de uitvoering wordt opgenomen in het werk aan het hele bouwblok. Zo wordt het herstel van de muren en kelders in het bouwblok in één keer gedaan. Keldereigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het maken van het herstelplan en de uitvoering ervan. De uitvoering van de eerste bouwblokken wordt verwacht in maart 2024.

De komende dertig jaar herstelt de gemeente elk jaar honderd meter walmuur en 35 werfkelders in het historische wervengebied. Zo worden de werfkelders beschermd tegen schade door te zwaar verkeer, wordt ervoor gezorgd dat er genoeg ruimte is voor groen, en dat het gebied heel en netjes blijft en goed wordt gebruikt. Gemeente, eigenaren, bewoners, ondernemers, aannemers en beheerders blijven zich samen inzetten voor een mooi en veilig wervengebied.