UTRECHT - Het aantal deelauto’s in Utrecht is de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld van 500 naar bijna 900. De gemeente Utrecht heeft als doel dat inwoners de komende jaren nog meer deelauto’s gebruiken. Ook kunnen Utrechters die hun eigen auto delen een vaste parkeerplek krijgen. Verder gaat de gemeente experimenteren met free-floating deelauto's. Hierbij hoeft de auto niet per se aan het eind van de rit teruggebracht te worden naar de startlocatie. Dat en meer staat in afspraken die de gemeente Utrecht heeft gemaakt met de aanbieders van deelauto's.


Meer deelauto’s

“De vraag naar deelvervoer in Utrecht stijgt; steeds meer inwoners kiezen voor flexibele en duurzame mobiliteitsopties. Het is fijn om te zien dat steeds meer mensen de voordelen van delen inzien", vertelt wethouder Lot van Hooijdonk. Gemeente Utrecht wil dat deelvervoer in de toekomst normaler is dan het bezit van een eigen auto. Deelauto's spelen hierbij een belangrijke rol. Als meer mensen de auto delen, komt er meer ruimte vrij in de stad. Zo is er meer ruimte voor groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, speelruimtes en ontmoetingsplekken. De gemeente stimuleert daarom het gebruik van deelauto's en maakt het gebruik makkelijker.

Elektrisch rijden en meer opties voor betalen

Op termijn worden alle deelauto’s emissieloos. Daarom plaatst de gemeente laadpalen bij parkeerplekken voor deelauto's. Ook maakt de gemeente afspraken met aanbieders van deelauto's om ervoor te zorgen dat het delen van vervoer toegankelijk is voor iedereen. Nu is voor een deelvervoerabonnement vaak een creditcard of een borgsom nodig. Dat maakt het voor mensen met een kleine portemonnee soms moeilijk. Daarom onderzoeken de gemeente en de aanbieders samen hoe deelvervoer op termijn voor iedere Utrechter te gebruiken is.

Vaste parkeerplek voor autodelers

Een van de manieren om een auto te delen is via het platform SnappCar. Via SnappCar kunnen mensen hun eigen auto verhuren of een auto huren van een ander. Utrecht is de eerste stad die parkeerplekken beschikbaar stelt aan inwoners die hun eigen auto via SnappCar delen. Onlangs is de eerste SnappCar-parkeerplaats ‘geopend’ op de Arthur van Schendelstraat. Inmiddels zijn 22 SnappCar-parkeerplaatsen geopend waar auto's van Utrechters staan die hun auto delen. Op korte termijn volgen er nog negen. Voorwaarde is wel dat de auto voor 85% van de tijd beschikbaar is voor verhuur.

Proef met free-floating deelauto’s

Deelauto's in Utrecht moeten tot nu na gebruik worden teruggebracht naar de plek waar de rit begon. In 2024 wil de gemeente een proef starten met deelauto's die ook op andere plekken of in een andere stad kunnen worden ingeleverd. Deze worden free-floating deelauto's genoemd. Voor gebruikers geeft dit meer flexibiliteit in het gebruik. Bij de proef selecteert de gemeente twee aanbieders voor een looptijd van maximaal vijf jaar.