UTRECHT - Utrecht vraagt bewoners en belangstellenden mee te denken over mogelijkheden om het gebied tussen het Ledig Erf, de Albatrosstraat, de Vondellaan en de Bleekstraat autoluwer te maken. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een prettig verblijf. De gemeente heeft verschillende opties onderzocht waar zes varianten zijn uitgekomen voor de verkeersafwikkeling in dit gebied.


Het college ziet vooralsnog de meeste voordelen in de variant waarbij het doorgaande autoverkeer vanuit de singel wordt geweerd in combinatie met een afslagverbod tussen de Albatrosstraat en de Baden Powellweg. Dit zorgt voor 40 procent minder verkeer op de Vondellaan, wat de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers en doorstroming voor bussen verbetert. Ook de Albatrosstraat krijgt minder autoverkeer (20 procent). Op zuidelijker gelegen wegen als de Diamantweg, ’t Goylaan en de A12 wordt het hierdoor drukker. Hier neemt de gemeente in dat geval maatregelen om de toename te beperken, zoals het inrichten van de Diamantweg en Waalstraat als 30 km/u-straat.

Uitloper van de binnenstad
Sinds de herontwikkeling van Rotsoord en de opening van station Vaartsche Rijn in 2016 is het gebied ten zuiden van de binnenstad steeds meer een uitloper van het centrum geworden. Het aantal fietsers is nu al hoger dan het aantal auto’s en zal de komende jaren verder stijgen, terwijl het aantal auto’s gelijk blijft of verder afneemt. Het aantal bussen op de route Dichtersbaan - Vondellaan – Albatrosstraat neemt daarbij toe. Ook werd buslijn 12 vervangen door tram 22, waardoor het mogelijk is de doorgaande route langs de singel anders in te richten.

De Tolsteegbarrière wordt al aangepakt en ook de Ooster- en Westerkade gaan binnenkort op de schop en worden daarmee aantrekkelijker als verblijfsgebied. Een autoluwer Ledig Erf kan met aanvullende maatregelen zoals een afslagverbod ook de leefbaarheid op de Albatrosstraat, Vondellaan en Baden Powellweg verbeteren.

Omliggende buurten
Utrechters kunnen tot 8 februari reageren op de zes varianten via denkmee.utrecht.nl. Vragen kunnen gesteld worden tijdens speciale digitale spreekuren. Via een wijkbericht zijn bewoners van onder meer Sterrenwijk, Tolsteeg en Rivierenwijk gevraagd om mee te praten. Verder nodigt de gemeente diverse betrokkenen, waaronder vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties, instellingen en bewonersorganisaties uit voor een klankbordgroepgesprek over de verkeersstudie. Het college neemt alle reacties mee in het bepalen van de definitieve voorkeursvariant. Deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De voorkeursvariant komt ook in het nieuwe Mobiliteitsplan 2040 te staan. Daarom is de participatie voor Ledig Erf en omgeving tegelijkertijd met de inspraak van het mobiliteitsplan.

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/zuidpoort.