UTRECHT - Het Evenementenfonds Utrecht is vernieuwd. Vanaf 15 januari 2023 kunnen evenementen een financiële bijdrage aanvragen voor evenementen die passen bij de ambities van de stad op het gebied van gezondheid en het karakter van de stad. Bovendien wil Utrecht het fonds nieuw leven inblazen door evenementenorganisatoren uit te dagen om activiteiten te combineren die vragen om innovatie en creativiteit. Hiermee wil Utrecht nieuwe concepten in de stad toejuichen.


Wethouder Eva Oosters (Evenementen): “Utrecht is een levendige stad, waar evenementen bij horen. We willen in Utrecht een diversiteit aan evenementen die niet alleen in de binnenstad, maar juist ook voor levendigheid in andere wijken zorgen. Met het nieuwe evenementenfonds stimuleren we die evenementen. Deze moeten passen bij het karakter en de ambities van de stad, bijvoorbeeld op het thema gezondheid. Zo stimuleren we met het nieuwe fonds bewoners en organisatoren om mooie evenementen in de stad mogelijk te maken.”

Nieuwe concepten

Voortbordurend op de succesvolle activiteiten van Utrecht 900 zet het fonds in op evenementen in de wijken, met aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en inclusiviteit. In het bijzonder wordt daarbij gezocht naar evenementen waarbij verschillende activiteiten worden gecombineerd. Denk aan evenementen die bijvoorbeeld gezondheid, sport, cultuur en wetenschap met elkaar combineren. Het evenementenfonds is er ook voor evenementen die aansluiten bij bekende Utrechtse vieringen.

Ondersteuning aanvragers

Met het vernieuwde fonds wil Utrecht evenementen die innovatief en creatief zijn toejuichen. Ook voor organisatoren die nog niet altijd voldoende ervaring hebben om een evenement in Utrecht te organiseren. Om die reden is er extra ondersteuning mogelijk voor organisatoren.

Wat is het Evenementenfonds?

De gemeente Utrecht stelt jaarlijks € 300.000,- beschikbaar voor evenementen. Er kan maximaal € 60.000,- per evenement aangevraagd worden. Dit bedrag is maximaal 50% van de financiering van het evenement. Een organisator moet dus minstens de helft van het aangevraagde bedrag zelf of via andere middelen financieren. De subsidieregeling wordt half januari opengesteld voor aanvragen. Aanvragers hebben tot 1 maart 2023 de tijd om een aanvraag in te dienen voor de eerste ronde.