UTRECHT - De voorwaarden om een aanvraag te doen bij het Evenementenfonds Utrecht (EFU) gaan veranderen. Bij de beoordeling van aanvragen voor 2021 wordt de afweging gemaakt of een evenement past bij de identiteit van Utrecht als stad van gezond stedelijk leven voor iedereen. De prioriteit bij de honorering ligt niet meer bij de omvang van het evenement en ook bestaande evenementen kunnen een aanvraag doen bij het Evenementenfonds Utrecht 2021. Het gaat nog steeds om een incidentele bijdrage, waarbij sprake moet zijn van 50% cofinanciering. De subsidie is bedoeld voor een breed scala aan evenementen: van cultuur tot sport en voor alle leeftijden. Op deze manier wil de gemeente Utrechtse evenementenorganisatoren en toeleveranciers steunen in deze lastige periode.


Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “Normaal bruist Utrecht aan alle kant, zoals we zingen in ‘Utereg me stadsie’, maar dit jaar was het anders gezien de huidige omstandigheden. We nemen daarom deze maatregelen, om organisatoren van evenementen tegemoet te komen. En vooral om onze inwoners de kans te bieden om zich te kunnen ontspannen met sport, cultuur of andere evenementen in de buurt.”

Lokale en regionale evenementen
Met bovengenoemde wijzigingen van de subsidieregels van het evenementenfonds wil de gemeente lokale en regionale evenementen mogelijk maken, die zowel de samenhang in de wijken als in de stad versterkt. Ook wordt hiermee de regionale evenementenbranche geholpen. Evenementen worden breed opgevat: van sport tot cultuur, voor jong en oud, en alles er tussenin. Een belangrijk criterium blijft of het evenement past bij de identiteit van Utrecht als stad van gezond stedelijk leven voor iedereen. Daarnaast wordt gekeken naar de spreiding in het jaar van de evenementen, de toegankelijkheid en de duurzaamheidsmaatregelen die de evenementenorganisaties treffen.

Wat is het evenementenfonds Utrecht?
Gemeente Utrecht stelt jaarlijks een bedrag van €300.000,- beschikbaar als stimulans voor stadsidentiteit-versterkende evenementen. Organisaties kunnen tot 1 oktober een aanvraag doen voor evenementen in 2021 door een subsidieaanvraag in te vullen via: www.utrecht.nl/subsidieevenementenfonds. Om de aanvragen onafhankelijk te kunnen beoordelen adviseert een commissie van externe deskundigen de gemeente bij het beoordelen van de subsidieaanvragen. De website geeft uitgebreide informatie over alle eisen en voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.