UTRECHT - Utrechtse scholen, de kinderopvang en gemeente hebben een nieuwe Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA) 2023-2026 aangeboden aan de gemeenteraad. De organisaties maken zich samen sterk voor onderwijs dat ieder kind de kans biedt om zich op eigen tempo te ontwikkelen.


Het doel voor 2040 is een doorlopende lijn van ontwikkeling waarin ieder kind gewaardeerd en voorbereid wordt op een waardevolle plek in de samenleving. Om dit te bereiken hebben de Utrechtse scholen samen met de kinderopvang en gemeente afspraken gemaakt wat ze gaan doen de komende 4 jaar (2023 – 2026). Daarbij staan 5 thema’s centraal: de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, een brede basis, goede en multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, het versterken van professionals en een flexibele ontwikkellijn. Deze afspraken zijn gemaakt met inspraak van 150 Utrechters, van leerling tot schoolleider, pedagogisch medewerker en van buurtteammedewerker tot leerplichtambtenaar.

De Utrechtse wethouder Onderwijs, Eelco Eerenberg: “Ik ben echt trots op deze agenda, omdat het is gemaakt samen met de partijen die passie hebben voor de ontwikkeling van ieder Utrechts kind. Een agenda voor én door professionals met de onmisbare inbreng van Utrechtse kinderen en jongeren zelf. Bijzonder is dat deze agenda niet alleen van en voor onderwijs is maar dat het gaat over de gehele ontwikkeling van kinderen. Het geeft de professionals die dagelijks werken aan gelijke kansen voor alle kinderen doelen om aan te werken en handvatten om die te behalen.”

De voorzitter van de Utrechtse Onderwijs agenda en tevens bestuurder van SPO Utrecht, Anko van Hoepen: ‘’De kern van deze agenda is dat we alle kinderen één ontwikkellijn op eigen tempo gunnen, waarbij niet het door ons gecreëerde systeem maar de ontwikkelbehoefte van leerlingen voorop staat. Daarmee zetten we echt een stap in het bieden van gelijke kansen aan álle Utrechtse kinderen. Ik ben er trots op dat we gezamenlijk met alle partners in het onderwijs, kinderopvang en gemeente zijn gekomen tot deze ambitieuze agenda.’’

De vijf thema’s:

1. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
Hiervoor investeren we in de pedagogische kwaliteiten van de leerkracht en alle andere professionals rond het kind.

2. Een brede basis voor ontwikkeling
Dit helpt kinderen om mee te kunnen doen. Hoewel ieder kind zijn of haar eigen tempo ontwikkelt, willen we een Utrechtse basis voor iedereen met plek voor ontwikkeling in taal, rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid en sociaal-emotionele competenties.

3. Multifunctionele faciliteiten mogelijk maken
Zo kunnen we onderwijsruimtes optimaal benutten voor de ontwikkeling van de kinderen en de gemeenschap rond het kind: bijv. kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse activiteiten.

4. Versterken van professionals
We versterken de rol van de professional en maken het werk aantrekkelijker door professionals te helpen om hun carrière op een passende en flexibele manier vorm te geven.

5. Eén ontwikkellijn op eigen tempo
We maken de overgangen steeds flexibeler en we willen de kinderen waarderen en voorbereiden op een waardevolle plek in de samenleving. Zo komen we tot een ontwikkellijn die het mogelijk maakt dat alle kinderen zich op hun eigen tempo ontwikkelen, passend bij wie ze zijn en de mogelijkheden op dat moment.

Ongelijk investeren in gelijke kansen

Deze vijf thema’s dragen bij aan het verbeteren van de brede uitdagingen die spelen in het onderwijs en in de stad: kansengelijkheid, inclusie en het aantrekken van voldoende personeel. Wij geloven dat het cruciaal is om gezamenlijk te investeren in gelijke kansen voor alle kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door middel van deze agenda willen wij ons gezamenlijk inzetten voor een betere toekomst voor alle Utrechtse kinderen.

Op 11 oktober organiseren de UOA-partners een bijeenkomst om de stad en het onderwijs- en jeugdveld kennis te laten maken met de inhoud van de agenda. Het opleveren van de agenda is nog maar het begin, de komende jaren willen we hard aan de slag met bestuurders en professionals om de ambities van de agenda waar te maken.

Bekijk hier de hele Utrechtse Onderwijs Agenda.