UTRECHT - Per 1 februari 2023 zijn de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de veiligheid op het Stadskantoor, Stadhuis en andere gemeentelijke locaties in dienst bij gemeente Utrecht. Het gaat om 37 medewerkers. Voorheen maakte gemeente Utrecht door middel van inhuur gebruik van een beveiligingsdienstverlener, maar besloot onlangs om dit om te zetten naar directe dienstverbanden.

“'Als gemeente streven we ernaar om structureel werk zoveel mogelijk door personeel te laten uitvoeren dat we langdurig aan ons verbinden”, vertelt Rachel Streefland, wethouder Personeel en Organisatie. “Door het in dienst nemen van medewerkers kunnen we hen meer zekerheid geven, pensioenopbouw en ontwikkelkansen binnen onze organisatie stimuleren. We willen voor iedereen een goede werkgever zijn. Zeker voor functies die altijd relevant zijn, ook over twintig jaar.”

Meerkosten
In 2020 is al eerder onderzocht of het zelf in dienst nemen van beveiligingsmedewerkers een mogelijkheid was. Destijds gaven, naast juridische en inhoudelijke afwegingen, de flinke meerkosten de doorslag om niet over te gaan tot het zelf in dienst nemen. In de tussentijd is de arbeidsmarkt enorm veranderd en is zeker de markt van beveiligers erg turbulent. Ook staat het nieuwe coalitieakkoord werkgeverschap hoog op de agenda. Dit alles bij elkaar maakt dat er nu andere keuzes gemaakt worden.

“Dat ik officieel in dienst kom bij Gemeente Utrecht beschouw ik als een bijzondere vorm van erkenning. Op deze manier voel ik mij nog meer verbonden met de werkgever waar ik al jaren mijn werk uitvoer. Mooi dat we nu een nieuwe verbinding aangaan”, aldus één van de beveiligingsmedewerkers.