UTRECHT - De gemeente Utrecht begint een onderzoek naar de verkeerssituatie op twee zogenoemde voorrangspleinen in de stad. Het gaat om een kruising op ’t Goylaan en een op de Marnixlaan. Van 28 augustus tot en met 3 september filmen camera’s het verkeer op beide voorrangspleinen.


De camera’s leggen de verkeersbewegingen vast, zodat duidelijk wordt hoe de huidige verkeerssituatie op de pleinen is en of er mogelijk maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren. Het verkeerskundig adviesbureau DTV Consultants voert namens de gemeente het onderzoek uit.

Voorrangsplein

Een voorrangsplein lijkt op een ovale rotonde. Het doel ervan is dat verkeer makkelijker kan doorrijden, zonder lang te hoeven wachten zoals bij een normale rotonde of een kruising met verkeerslichten. Het verkeer op 't Goylaan, de Marnixlaan en de naastgelegen fietspaden heeft voorrang op de zijstraten. In 2017 is het kruispunt ’t Goylaan met de Constant Erzeijstraat en de Hooft Graaflandstraat aangepast van een kruispunt met verkeerslichten naar een voorrangsplein. Eerder dit jaar is ook het kruispunt Marnixlaan met de Van Egmondkade en de Royaards van Den Hamkade een voorrangsplein geworden.