AMSTERDAM - De Gemeenteraad van Utrecht heeft besloten Sharon Dijksma aan te bevelen voor de functie van Burgemeester van Utrecht. Op dit moment is zij wethouder bij de gemeente Amsterdam. In het openbare gedeelte van de vergadering werd het besluit van de gemeenteraad bekendgemaakt.


De vertrouwenscommissie kwalificeert Sharon Dijksma als volgt: “Sharon Dijksma is een sterke en zeer ervaren bestuurder. Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht maar biedt ook kansen in de lobby, wat nodig is om partners te betrekken bij het oplossen van groeipijnen. Ze ziet kansen om onze sterke positie verder uit te bouwen, bundelt daarbij de krachten van alle Utrechters en heeft tegelijkertijd gevoel voor de knelpunten die met groei gepaard kunnen gaan. De commissie heeft er vertrouwen in dat Sharon Dijksma zal handelen met praktische wijsheid, zelfbewust is en laat zien wat ze doet ten dienste van anderen. Ze is zichtbaar, energiek en benaderbaar. En staat zo symbool voor het vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst. Voor alle Utrechters. We kijken uit naar de samenwerking met haar.”

Over de nieuwe burgemeester
Sharon Dijksma (1971) is sinds mei 2018 wethouder in Amsterdam. Zij is geboren in Groningen en begon haar politieke loopbaan in 1992 bij de Jonge Socialisten. Ze werd in 1994 als drieëntwintigjarige gekozen als Kamerlid, op dat moment het jongste lid ooit. Van 2007 – 2010 en van 2012-2017 was Dijksma Staatssecretaris van achtereenvolgens Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken (EZ, met name voor landbouw) en Infrastructuur en Milieu (IM, met name voor milieu) in diverse kabinetten.
Sharon Dijksma volgt waarnemend burgemeester Peter den Oudsten op die het ambt van burgemeester van Utrecht sinds juli 2020 heeft waargenomen na het vertrek van Jan van Zanen naar de gemeente Den Haag.

Vervolgproces
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de commissaris van de Koning van Utrecht, de heer Hans Oosters. Vervolgens stuurt hij deze door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die het Koninklijk Besluit voorbereidt. Op basis van dat besluit zal mevrouw Dijksma zo spoedig mogelijk officieel als burgemeester van Utrecht worden benoemd.

Op alle aan de openbare aanbeveling ten grondslag liggende stukken, ook nu de aanbeveling is vastgesteld, rust volstrekte geheimhouding.