UTRECHT - Het college wil het voetgangersgebied uitbreiden en enkele straten in de binnenstad autovrij maken. Dit moet meer ruimte bieden voor voetgangers en fietsers op de drukste plekken en momenten in het centrum. In het voetgangersgebied is fietsen niet toegestaan tussen 12:00 en 18:00 uur, waar dat momenteel vanaf 10:00 uur geldt. De nieuwe tijd in de ochtend is gelijk aan de tijd voor bevoorrading met schone voertuigen.


In het voorstel aan de gemeenteraad gaan de Servetstraat, Zadelstraat, Buurkerkhof, Hollandse Toren, Vlaamse Toren, Vredenburgkade en Rijnkade ook behoren tot het voetgangersgebied zoals dat er voor corona al was. De Neude, Schoutenstraat, Ganzenmarkt, Korte Minrebroederstraat, Oudkerkhof en een deel van de Annastraat worden autovrij. Nu zijn deze straten nog tijdelijk voetgangersgebied.

Bewoners en ondernemers in de binnenstad en andere belanghebbenden konden de afgelopen weken meedenken over het voorstel voor het voetgangersgebied. Het voorstel van het college probeert aan zo veel mogelijk van deze belangen tegemoet te komen. Er kwamen in totaal 200 reactieformulieren binnen, samen met reacties van belangengroepen. Dit leverde diverse en soms tegengestelde reacties op. Zo noemen mensen het geven van meer ruimte voor voetgangers, wandelaars en winkelend publiek als belangrijk pluspunt en zijn mensen blij dat de fietsenstallingen in het gebied goed bereikbaar blijven. Tegelijkertijd zijn er mensen die liever in meer straten altijd zouden kunnen fietsen en bang zijn dat ze te veel moeten omfietsen. Ook zijn er zorgen over fietsers in de ochtend op drukke dagen nu fietsers tot 12:00 uur zijn toegestaan.

Voorgeschiedenis
Vanaf 2016 voert de gemeente al gesprekken met betrokkenen over eventuele uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad. In mei 2018 werd het gebied uitgebreid met onder meer de Vismarkt. Begin juli 2020 werd het gebied verder uitgebreid om voetgangers vanwege corona meer ruimte te geven om anderhalve meter afstand te houden. In juli van dit jaar heeft het college deze tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in de binnenstad verlengd, in afwachting van het huidige voorstel voor de langere termijn. De tijdelijke uitbreiding geldt vooralsnog tot 1 augustus 2022. Als de raad begin 2022 een besluit neemt, kan de nieuwe situatie per 1 juli ingaan.