UTRECHT - Gisteravond omstreeks 18:30 uur heeft de burgemeester van Utrecht een horeca-gelegenheid op het Vredenburg gesloten. Dit omdat de horeca-ondernemer diverse malen heeft aangegeven (en dit ook door handhavers is geconstateerd) gasten niet te gaan controleren op het hebben van een corona toegangsbewijs, een middel dat de Rijksoverheid vanaf 25 september heeft ingevoerd.

Nadat het bevel tot sluiting was overhandigd, bleef de uitbater gasten ontvangen zonder om het corona toegangsbewijs te vragen. Gedurende de avond ontstond ook een demonstratieve uiting van ongeveer 75 sympathisanten voor de deur van de horeca-gelegenheid. Politie en handhaving hebben diverse malen aangegeven dat de opgelegde sluiting moest worden geëffectueerd. Rond 23:00 uur zijn, na overleg met politie, alle aanwezige gasten van de horeca-gelegenheid en de demonstranten voor de deur zelf vertrokken.

De gemeente benadrukt dat de sluiting een feit is. Op donderdag 23 september is een eerste gesprek met de betreffende ondernemer gevoerd met betrekking tot het handhaven van de corona toegangsbewijzen. De ondernemer gaf toen aan uit principe niet te gaan controleren op corona toegangsbewijzen. Er was sprake van een intimiderende toon in de richting van de aanwezige handhavers. Op zaterdagavond 25 september is door handhavers geconstateerd dat gasten inderdaad geen corona toegangsbewijs hoefden te tonen, hiervan is proces-verbaal opgemaakt. Op maandag 27 september heeft de burgemeester, conform de afgesproken lijn in het Veiligheidsberaad, besloten de horeca-gelegenheid te sluiten. Er zal vanuit de Driehoek (gemeente, politie en OM) worden toegezien op het effectueren van de opgelegde sluiting.