UTRECHT - Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenveloppe vastgesteld voor de herontwikkeling van de sloop-nieuwbouw Omloop-Laan van Chartroise. De bouwenveloppe beschrijft de uitgangspunten waaraan dit project moet voldoen en vormt de basis voor het bestemmingsplan. Het plan bestaat uit de sloop van 168 oudere woningen en de nieuwbouw van 290 woningen. Het programma is onderverdeeld naar 226 sociale huurwoningen en 64 woningen voor de middeninkomens.


“Deze herontwikkeling draagt bij aan de verdichtingsopgave van de stad”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Ook breiden we hiermee de voorraad sociale huurwoningen uit en willen we werken aan een meer gemengde toekomstbestendige wijk door het toevoegen van woningen in het middensegment.”

Binnenterreinen
In de nieuwe situatie worden parkeerplaatsen toegevoegd en verdeeld over de binnenterreinen. Hierbij is gezocht naar een balans tussen vergroenen en voldoende parkeerplaatsen. In de openbare ruimte blijft het aantal parkeerplaatsen nagenoeg gelijk. De binnenterreinen worden zoveel mogelijk groen en onverhard ingericht, waardoor overtollig regenwater op een natuurlijke manier de grond in trekt en niet wordt afgevloeid via het riool.

Herinrichting openbare ruimte
Om de openbare ruimte te verbeteren worden er bij de Omloop extra bomen geplant en krijgen de woningen aan de oostzijde van de Omloop voortuinen. Bij de nadere uitwerking van deze herinrichting staat een verkeersveiligere oplossing voor fietser en voetganger voorop waarbij op termijn een 30 km/h inrichting uitgangspunt is.