UTRECHT - Op Lage Weide slaan verschillende partijen en overheidsinstanties de handen ineen om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein van het terrein te maken. Met de ondertekening van de Green Deal Lage Weide spreken de partijen af samen te werken aan verbeteringen op belangrijke thema’s als de energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie.


In 2050 wil Utrecht een volledig circulaire stad zijn. Met dat doel in gedachten werkt de stad al jaren aan allerlei maatregelen voor het verduurzamen van de stad, van meer deelmobiliteit en laadpalen tot repair café’s en het nascheiden van plastic afval. “In een steeds duurzamer wordende stad kunnen bedrijventerreinen niet achterblijven. Bedrijven kunnen zelfs enorm bijdragen aan die verduurzaming, zowel in eigen aanpassingen als in het ontwikkelen van nieuwe, duurzame methoden en werkplekken. Daarom zijn we ontzettend blij met de partners in de Green Deal, die duidelijk veel energie krijgen van onze doelen. Hoe meer partijen er meewerken, hoe meer we kunnen bereiken” vertelt wethouder Susanne Schilderman (economische zaken en circulaire economie). “We zien echt veel kansen op deze plek. Lage Weide speelt nu al een belangrijke rol omdat het als het ware ‘de machinekamer’ is van de stad. Er zitten veel bedrijven die grondstoffen verwerken. Met nieuwe circulaire ontwikkelingen en de overgang naar aardgasvrij gaat Lage Weide niet alleen plek bieden voor nieuwe banen, maar ook een duurzame invloed hebben op de hele stad. Een mooi voorbeeld voor veel meer Nederlandse bedrijventerreinen.”

Circulair terrein

Het terrein is al langer in zicht voor duurzame maatregelen. Zo is de bereikbaarheid van Lage Weide een belangrijk thema, waarbij steeds meer wordt gekeken naar duurzame mobiliteit en veilige fietsroutes. Ook werken de bedrijven op Lage Weide mee aan de Utrechtse Grondstoffencorridor, een locatie die bedoeld is om partijen die grondstoffen aanbieden of zoeken bij elkaar te brengen zodat het circulair gebruik ervan makkelijker wordt. Zo kan efficiënter gewerkt worden aan het opschalen van hergebruik van grondstoffen en materialen in de bouw. De bedrijven op Lage Weide spelen een belangrijke rol bij dit project.

Met de Green Deal wordt de inzet op verduurzaming van het terrein flink verstevigd. Naast de gemeente doen ook Industrievereniging Lage Weide (ILW), provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Rabobank Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) mee in de overeenkomst. Samen werken ze aan het ontwikkelen van het terrein op belangrijke maatschappelijke thema’s: energietransitie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Op 15 januari ondertekenden zij de Green Deal Lage Weide.

Jan Willem de Jong, voorzitter Ondernemersvereniging ILW: “We zijn blij om met de Green Deal samen te werken aan een duurzaam Lage Weide. We zetten ons samen in voor een toekomstbestendig, energieneutraal, circulair en groen bedrijventerrein. Op die manier werken we aan een aantrekkelijker werkomgeving en een nog beter vestigingsklimaat.”

Green Deals zijn afspraken tussen overheden en andere partijen, zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties, en kunnen helpen om duurzame plannen op te starten en uit te voeren. Het officiële ondertekenmoment vond plaats op 15 januari 2024 tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Industriekring Lage Weide.