UTRECHT - Utrecht wil de komende jaren meer doen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Hierbij streeft de gemeente naar de luchtadvieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2021, die strenger zijn dan de waarden uit 2005. Om de aangescherpte waarden te halen en inwoners te beschermen tegen ongezonde lucht, wil Utrecht aanvullende maatregelen nemen en bestaande maatregelen versterken. Dit stelt het college voor in een visie over Luchtkwaliteit: Utrecht werkt verder aan gezonde lucht.


Utrecht werkt aan een stad waarin gezondheid en leefbaarheid voorop staan. “Mensen kunnen niet kiezen voor de lucht die ze inademen", zegt wethouder Eva Oosters. “En luchtvervuiling kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom willen we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de lucht in Utrecht zo gezond mogelijk wordt. Bovendien helpt het aanpakken van luchtvervuiling ons ook om klimaatverandering tegen te gaan. We willen niet alleen onze eigen uitstoot verminderen, maar ook actiever lobbyen voor meer regionale, landelijke en Europese maatregelen.”

De afgelopen jaren nam Utrecht al maatregelen om inwoners tegen ongezonde lucht te beschermen en te voldoen aan de WHO-advieswaarden van 2005. In 2021 scherpte de WHO de advieswaarden echter fors aan, omdat ook lagere concentraties luchtvervuiling nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Hoge ambities

Uit de meest recente cijfers over de luchtkwaliteit blijkt dat Utrecht nog ver is verwijderd van de nieuwe WHO-advieswaarden. Om de nieuwe doelen te halen moet er op uitstoot van stikstofdioxide en fijnstof een halvering plaatsvinden. “De lat ligt een stuk hoger. Om de gezondheid van Utrechters te beschermen, is het nodig dat we duidelijke keuzes maken. Iedere verbetering van de luchtkwaliteit leidt tot gezondheidswinst. ”

Onderzoek naar meest effectieve maatregelen

De belangrijkste bronnen van luchtvervuiling binnen Utrecht zijn wegverkeer, houtstook, vuurwerk, roken, industrie en mobiele werktuigen, zoals bouwmachines. Luchtvervuiling van buiten de stad is vooral afkomstig van wegverkeer (Rijkswegen), industrie, landbouw en binnenvaart. Welke maatregelen het meest effectief zijn om deze bronnen aan te pakken, wordt nog onderzocht. Ook wil de gemeente over de mogelijke maatregelen in gesprek met inwoners, belangengroeperingen en ondernemers.

Open voor reacties

De beleidsnota is hier te vinden. Van 3 juli tot 4 september 2023 kan iedereen op het stuk reageren door een zogenaamde zienswijze in te dienen. In een zienswijze geeft u aan wat u van de beleidsnota vindt.