UTRECHT - Gemeente Utrecht wil in overleg met bewoners het aantal fietsparkeerplaatsen in vijf vooroorlogse buurten uitbreiden. Het streven is om in 2024 300 nieuwe plekken te maken. Behalve meer veilige stalplaatsen voor fietsen, levert dit ook extra ruimte voor voetgangers en groen op in Rivierenwijk, Dichterswijk, Zuilen-west, Wittevrouwen en Buiten Wittevrouwen.


In vooroorlogse buurten in de stad hebben inwoners vaak geen achterom en geen eigen schuurtje of berging. Mensen stallen de fiets daarom op de stoep of nemen deze mee naar binnen. De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van bewoners uit deze buurten over het tekort aan fietsenrekken.

Naar aanleiding van deze signalen, zijn in Rivierenwijk, Dichterswijk, Zuilen-west, Wittevrouwen en Buiten Wittevrouwen het aantal gestalde fietsen en het aantal fietsparkeerplaatsen geteld. Dit onderzoek bevestigt dat in al deze buurten een tekort is aan stallingsplaatsen voor fietsen. Daarom start de gemeente in 2024 met het uitbreiden van de fietsparkeerplaatsen in deze vijf buurten. Dit gebeurt in overleg met de omwonenden.

"Afgelopen jaren hebben we waar mogelijk op aanvraag van bewoners fietsrekken bijgeplaatst. Bewoners kunnen via het digitale loket een verzoek voor plaatsing van een fietsenrek indienen, waarna onderzocht wordt of dat kan. Dit loket blijft uiteraard beschikbaar voor alle inwoners van Utrecht. Per jaar plaatsen we op deze manier gemiddeld 550 fietsparkeerplaatsen in de stad geplaatst", aldus mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk.

De gemeente gaat stapsgewijs aan de slag en beschouwt 2024 als een overgangsjaar om te leren van de ingezette aanpak. In het vierde kwartaal van 2024 wordt bekeken of de aanpak succesvol is.