UTRECHT - Tijdens de aanleg van een nieuw riool in de buurt Rotsoord, ter hoogte van Helling 7, hebben archeologen van de gemeente Utrecht een baksteenoven uit de middeleeuwen ontdekt. Wat de vondst bijzonder maakt, is dat er voor het eerst in Utrecht ook ongebakken stenen van klei bewaard zijn gebleven.


Het formaat van de stenen duidt erop dat de oven in de vijftiende eeuw langs de Vaartsche Rijn heeft gefunctioneerd. Op de oevers van dit kanaal ontstaat sinds de middeleeuwen vanaf het Ledig Erf een industriële zone met scheepsbouwers, pottenbakkers, kalkbranders, tegel-, dakpan- en baksteenfabrieken. De nieuwe ontdekking past mooi in dit beeld.

In de twee meter brede sleuf is een laag met ongebakken bakstenen gevonden die waarschijnlijk horen bij een zogenaamde veldoven. Dit zijn eenvoudige ovens die met ongebakken stenen werden opgebouwd en na het bakken weer werden afgebroken. Verder zijn bij de opgraving misbaksels van bakstenen en kuilen met baksteengruis gevonden. De resten zijn gedocumenteerd en vervolgens is een deel van de stenen meegenomen voor verder onderzoek.

De komende tijd wordt verder gewerkt aan de herinrichting van de Helling en komen er misschien nog meer vondsten tevoorschijn.