UTRECHT - Aan de Hindersteinlaan wordt een nieuwe middelbare school gebouwd. Op deze locatie is straks plek voor 1.000 vmbo tl-, havo- en vwo-leerlingen. De nieuwe school krijgt drie gymzalen of een sporthal en de bouw van de nieuwe school duurt ongeveer drie jaar.


Het aantal inwoners in Utrecht groeit. Naar verwachting stijgt het aantal middelbare scholieren in de periode 2019-2035 met bijna 5.000. Daarom zijn er op verschillende plekken in de stad voldoende scholen nodig.

Locaties

In juni 2021 is aan de inwoners van Vleuten- De Meern en Leidsche Rijn gevraagd hun mening te geven over vier mogelijke locaties voor een nieuwe middelbare school. Al deze meningen - en die van het schoolbestuur en verschillende gemeentelijke afdelingen - zijn meegenomen in het advies naar het college van burgemeester en wethouders. Met de keuze voor de Hindersteinlaan vallen de locaties - Ten Veldestraat, Boteyken en Burgemeester Verderlaan - af.

De invulling van de sportfaciliteiten (drie gymzalen of een sporthal) hangt samen met het advies van het Mulier Instituut om het Utrechtse kengetal sport te herzien. Het Mulier Instituut concludeert op basis van haar onderzoek dat het huidige kengetal (1 sporthal op 17.50) inwoners niet meer passend is voor de Utrechtse situatie. Aankomende zomer wordt dit advies verwacht.

Participatie

De omwonenden van de Hindersteinlaan krijgen via een wijkbericht informatie over de keuze van de locatie en de gemeente organiseert in april een inloopavond. Bij het vervolg worden omwonenden ook verder uitgenodigd om mee te denken over onder andere verkeer, parkeren en inrichting van de openbare ruimte.