UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft een partij geselecteerd die werkruimten wil realiseren voor sekswerkers aan het Nieuwe Zandpad, tussen de waterzuivering en de Einsteindreef. Met deze voorlopige gunning die volgt op een openbare selectieprocedure, zet Utrecht een nieuwe stap in de realisatie van een plek voor raamprostitutie. De gemeente vindt het belangrijk dat er een plek is in de stad, waar de sekswerkers veilig, zelfstandig en in vrijheid hun beroep kunnen uitoefenen, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.


Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de ontwikkeling voorlopig te gunnen aan Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad. Op alle criteria kwam deze stichting, die een ideëel oogmerk heeft, als beste uit de bus. Burgemeester Dijksma: ‘We zetten met de voorlopige gunning een belangrijke stap voorwaarts in dit langlopende traject. Een stad als Utrecht heeft een plek nodig waar het legale beroep van sekswerker op een veilige manier uitgeoefend kan worden.’

Criteria
De belangrijkste criteria voor beoordeling van de inschrijving van de ontwikkelaar hebben betrekking op het plan van aanpak voor een veilige en transparante raamprostitutie, het schetsontwerp en het omgevingsbeheer. De stichting werkt samen met drie exploitanten die ieder 32 werkruimten kunnen beheren. De beoogd financier is een gevestigde financiële partij en de stichting werkt samen met een bekende Nederlandse financieel dienstverlener die producten kan leveren aan sekswerkers zoals een betaalrekening, verzekering of hypotheek. Dit alles is erop gericht om sekswerkers minder afhankelijk te maken van mogelijk kwaadwillende personen.

Registratie
Eind 2020 heeft de Raad van State de gemeente Utrecht in het ongelijk gesteld in haar beroep om een registratieplicht voor raamsekswerkers mogelijk te maken. Een schoon en veilig Zandpad is nog steeds topprioriteit voor de gemeente Utrecht. Daarom wordt een convenant gesloten waarin afspraken staan over de inzet en bijdragen van betrokken partijen om uitbuiting te voorkomen. De stichting en de beoogd exploitanten hebben inmiddels toegezegd het convenant te zullen ondertekenen. Ook eventuele toekomstige exploitanten zullen het convenant ondertekenen.

Vervolg
In het voorjaar van 2022 wordt bekend of het project een definitieve gunning krijgt. Dit is onder andere afhankelijk van de uitkomst van de Bibob-onderzoeken naar integriteit. Wanneer de stichting op het Nieuwe Zandpad mag gaan bouwen, hangt af van de vergunningsprocedure.